Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Budgetcoach

- Laudius Studiewereld
313 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Budgetcoach Auteur: Laudius Studiewereld

 • 1 Profiel Budgetcoach

 • 1.3 Beroepsprofiel en eigenschappen van een budgetcoach

 • Wat houdt het beroepsprofiel van een budgetcoach in?
  Dit betreft uw kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:
  • Financiën
  • Communicatie
  • Sociaal
  • Beroepshouding
  • Bedrijfsvoering
 • Wat betekent het woord competentie?
  Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, houding en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken.
 • Wat betekent competentie in het geval van een budgetcoach?
  Wat u moet kennen en kunnen als u straks het beroep van budgetcoach gaat uitoefenen.
 • 1.3.1 Aandacht en begrip tonen

 • Noem enkele voorbeelden van de competentie aandacht en begrip tonen.
  • U geeft iemand de ruimte om zijn verhaal te doen door te laten merken dat u luistert, vragen stelt en feedback geeft.
  • U kijkt de spreker aan en maakt oogcontact.
  • Vraag na of u het vertelde verhaal goed hebt begrepen door het samen te vatten.
 • 1.3.2 Analyseren

 • Wanneer beschikt u over de competentie Analyseren?
  U beschikt over deze competentie als u:
  • (financiële) gegevens en aannames kritisch en zorgvuldig controleert en hier structuur in aanbrengt;
  • alle (financiële) gegevens van een cliënt grondig analyseert en weet waarmee u deze gegevens moet vergelijken;
  • op de hoogte bent van normbedragen voor energie, huur, autokosten, boodschappen, et cetera;
  • hoofd- van bijzaken kunt scheiden;
  • de nodige verbanden legt;
  • (nieuwe) informatie uit gegevens genereert en op basis van een systematische analyse tot conclusies en/of oplossingen komt voor (complexe) problemen
 • 1.3.3 Begeleiden / coachen

 • Wanneer beschikt u over de competentie begeleiden / coachen?
  U beschikt over deze competentie als u:
  • anderen gericht coacht, adviseert en/of motiveert in het bereiken van zijn of haar doelen en/of het uitvoeren van taken en opdrachten;
  • anderen ertoe aanzet resultaten te realiseren en problemen (zelfstandig) op te lossen;
  • anderen actief ondersteunt in hun ontwikkeling, waarbij het uitgangspunt is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk zijn eigen oplossingen zoekt en uitwerkt.
 • Noem een voorbeeld van de competentie begeleiden / coachen:
  • U kent uw eigen mogelijkheden en beperkingen en heeft zelfvertrouwen;
  • Als coach herkennen mensen u omdat u zeer goed bent in actief luisteren, samenvatten, vragen stellen en doorvragen;
  • Bij dit alles heeft u een duidelijk doel voor ogen.
 • 1.3.4 Met druk en tegenslag omgaan

 • Wanneer beschikt u over de competentie: Met druk en tegenslag omgaan?
  U beschikt over deze competentie als u:
  • onder de druk van cliënten en schuldeisers stabiel blijft presteren;
  • uw eigen gevoelens voldoende onder controle weet te houden;
  • daarnaast een positieve kijk houdt op zaken, ook bij grote druk of tegenslagen;
  • constructief omgaat met kritiek;
  • uw eigen grenzen kent en aangeeft wanneer iemand deze te vaak of te ver overschrijdt;
  • een gezond evenwicht bewaart tussen werk en privé.
 • Noem enkele voorbeelden van met druk en tegenslag kunnen omgaan:
  • U kunt duidelijk grenzen stellen;
  • U kunt uw stress hanteren, bijvoorbeeld door te ontspannen, een time out te nemen of door geen overhaaste conclusies te trekken;
  • U heeft een duidelijke planning van uw werk;
  • U kunt omgaan met conflicten;
  • U maakt problemen bespreekbaar.
 • 1.3.5 Ethisch en integer handelen

 • Omschrijf de competentie Ethisch en integer handelen.
  U beschikt over deze competentie als u:
  • in woord en gedrag handelt in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en /of druk om hier vanaf te wijken
  • zich door iedereen hierop laat aanspreken;
  • ook anderen aanspreekt als zij niet ethisch en integer handelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.