Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Burgerlijk procesrecht

Vak
- Burgerlijk procesrecht
- 2020 - 2021
- Arteveldehogeschool
- rechtspraktijk
436 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Burgerlijk procesrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat zijn de 3 voorwaarden van rechtstaat?
  • Algemene gelding van de wet
   • De wet is voor iedereen gelijk
  • Drie machten en een onafhankelijke rechterlijke macht
   • Rechterlijke macht (RB &Hoven)
   • Uitvoerende macht
   • Wetgevende macht
  • Classificatie van de wetten in de rechtstaat
 • 1.1 Recht

 • Geef voorbeelden van gedragsregels en normen binnen recht. Er zijn er 4!
  • Verbodsregels
  • Gebodsbepalingen
  • Normen die toelating bevatten
  • Organieke regels    
 • Wat zijn normen die toelating bevatten?
  Bv. Aanvraag voor bouwvergunning.
  Bv. Bij een huwelijk, krijg je het recht om soms te beslissen over de andere echtgenoot.
 • Wat zijn organieke regels?
  Organieke regels zijn eigenlijk procedure regels over hoe je bepaalde zaken gaat organiseren. 
  Bv. Hoe is ons rechtssysteem georganiseerd. Dit zijn de organisatie regels of organieke regels.
  Bv. Organisatie van de staat, rechtbank, verkiezingen
 • Geef voorbeelden waar dwingend recht van toepassing is.
  • Openbare orde
   • Dit is zodanig belangrijk en raakt de fundamenten van de maatschappij.
  • Goede zeden = algemene norm van fatsoen
   • bv. Openbare dronkenschap, wildplassen, mensenhandel, bepaalde normen van prostitutie.
  • Ter bescherming van de zwakken.  
   • bv. Minderjarigen, geesteszieken, consumenten, huurders, werknemers
 • Gedragsregels en normen, zijn deze afdwingbaar? Leg uit!
  De regels zijn afdwingbaar. Dit wilt zeggen dat de regels die niet vrijwillig worden toegepast, worden afgedwongen door de rechter.
 • Op welke 5 niveaus kunnen gedragsregels en normen worden opgelegd?
  Niveau:
  • Federale staat
  • Gemeenschappen
   • Vlaamse, Franse, Duitse gemeenschap
  • Gewesten
   • Vlaamse, Brussels-hoofdstedelijk, Waals gewest.
  • Provincies
   • West, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg, Brussel
  • Gemeenten
 • Wie beslist er als men spreekt over regionaal of deelstatelijk niveau?
  Dan spreekt men over de gemeenschappen en gewesten.
 • Geef een voorbeeld van rechtsregels die worden bepaald op gemeenschappelijk vlak.
  Deze zijn persoons- en taalgebonden, denk dan aan bv. Onderwijs.
 • Wat is het verschil tussen Gemeenschappen en gewesten?
  Gemeenschappen is meer persoons- en taalgebonden en Gewesten is meer territoriaal verbonden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.