Samenvatting Burgerlijk recht : bronnenboek Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Burgerlijk recht : bronnenboek

- Lydia Janssen
ISBN-10 9089746188 ISBN-13 9789089746184
990 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Burgerlijk recht : bronnenboek Auteur: Lydia Janssen ISBN: 9789089746184

 • 1 Basisbegrippen in het Burgerlijk Recht

 • In welk rechtsgebied heeft de overheid geen speciale taak of positie?
  burgerlijk recht
 • 2 Geboorte, overlijden en naam

 • 2.3 Geboorte en overlijden

 • Hoe wordt aangifte van overlijden gedaan?
  Bij burgerlijke stand, iedereen die van het overlijden weet is bevoegd om aangifte te doen, er moet wel een verklaring van overlijden worden overhandigd, waarin staat dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat. Wanneer het om niet natuurlijke doodsoorzaak gaat moet er een verklaring van geen bezwaar overlegd worden.
 • 2.4 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • Welke gegevens bevat het GBA onder andere?
  • Naam, geboorteplaats, geboortedatum
  • Administratienummer GBA
  • Burgerservicenummer
  • Adres en datum inschrijving
  • Burgerlijke staat
 • 2.5 Burgerlijke stand

 • Welke registers burgerlijke stand noemt art 1:17 BW?
  • Geboorteregister
  • Huwelijksregister
  • Register geregistreerde partnerschappen
  • Register van overlijden
 • Wat staat er in het besluit burgerlijke stand?
  Voorschriften over de manier waarop de akten moeten worden opgemaakt, welke akten in een register moeten worden opgenomen en welke informatie een uittreksel moet bevatten.
 • 2.7 Wijziging achternaam

 • Hoe kan een achternaam gewijzigd worden?
  Via een verzoek tot naamswijziging aan de Koning, per adres het ministerie van  Justitie. (minister van justitie neemt beslissing)
 • Wanneer kan een naam gewijzigd worden?
  • De naam is bespottelijk
  • De naam komt zo vaak voor dat hij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft
  • De naam is niet-Nederlands en behoort toe aan een vreemdeling die de Nederlandse identiteit krijgt
  • Een minderjarige draagt niet de naam van degene die hem opvoedt, of heeft een naam die afwijkt van die van de andere gezinsleden.
 • Wat zijn de regels voor naamwijziging voor een minderjarig kind?
  De achternaam van een jongere kan tijdens minderjarigheid maar 1 x worden gewijzigd
  • Het kind is jonger dan twaalf jaar:
   1. De verzorger wiens naam het kind gaat dragen verzorgt hem minstens 5 jaar.
   2. Beide ouders stemmen in met het verzoek
  • Het kind is ouder dan twaalf jaar:
   1. Degene wiens naam het kind gaat krijgen verzorgt hem al minstens drie jaar.
   2. De jongere wil zelf de naamswijziging
 • 3 Handelingsbekwaamheid

 • 3.1 inleiding ondernemingsvormen en rechtspersonen

 • Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid hebben meer of minder zekerheid?
  Meer
 • 3.5 Curatele, mentorschap en beschermingsbewind

 • Welke drie maatregelen die, ter bescherming van de betrokkene, de handelingsbekwaamheid wegnemen of beperken ken het BW?
  1. Curatele curandus wordt handelingsonbekwaam
  2. Beschermingsbewind beperkte bescherming, het vermogen wordt onder bewind gesteld en de persoon wordt handelingsonbevoegd, maar kan met medewerking van de bewindvoerder wel over zijn goederen beschikken. Handelt de persoon alleen dan zijn deze handeling nietig, dit werkt alleen tegen mensen die het bewind kenden of zouden moeten kennen.
  3. Mentorschap Mentorschap richt zich op de niet zakelijke belangen van een persoon, zoals verzorging, opname, beslissing over operatie of medicatie.Persoon wordt handelingsonbevoegd voor deze beslissingen .

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag