Samenvatting Casemanagement Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Casemanagement

- Nora van Riet, et al
ISBN-10 9023246144 ISBN-13 9789023246145
824 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Casemanagement Auteur: Nora van Riet, Harry Wouters ISBN: 9789023246145

 • 1 Waarom casemanagement

  Dit is een preview. Er zijn 76 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat beteken de plusjes en minnen in het procesmodel?
  Een versterkend en afzwakkend effect
 • welke maatschappelijke en sociaal economische ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot een toenemende aandacht voor de invoering van casemanagement?
  1. veranderingen in het denken over de verzorgingsstaat;
  2. steeds meer mensen die het niet meer op eigen kracht redden:
 •  Vraag 1 
  Welke 3 trends signaleren Van Riet en Wouters, in hun boek Casemanagement, in de hulpverlening? Leg
  uit wat deze trends inhouden.
   Antwoord Blz 18
  *Empowerment: hulpverlening moet mensen dusdanig toerusten dat ze een volwaardige plek in de msij
  kunnen innemen.
  *accountability: hulpverlening moet inzichtelijk maken op welke manier, met welke middelen men
  werkt aan zijn doel.
  *Feedback: men verzamelt gegevens en rapporteert waar men tegenaan loopt bij de uitvoering van de
  hulpverlening, tbv politiek.
 • 1. Wat is interdiciplinair samenwerken?

  Samenwerking waarin de leden aan een gezamenlijk doel werken samenwerken en veelvuldig communiceren om de zorg van de patiënt te optimaliseren. Specialisten hebben een gemeenschappelijk doel, iedere discipline heeft een andere invalshoek.

 •  Vraag 2
  Wat is het belangrijkste verschil tussen zorgcoördinatie en casemanagement?
   Antwoord blz. 50-52.
  Bij zorgcoördinatie staat de cliënt centraal als object van zorg. Zorg wordt geregeld. In feite staat de
  instelling of de discipline centraal: In hoeverre heeft de instelling er baat bij om tot een bepaalde
  samenwerking te komen? (3 pt)
  Bij casemanagement staat de cliënt centraal als uitgangspunt. De cliënt betrekt samen met een
  casemanager instellingen bij zijn zorg volgens een plan dat door hemzelf is opgesteld. Cliënt is
  handelend persoon, regelt zelf.
 • 2. Wat is multidiciplinair samenwerken?  Elke discipline heeft zijn eigen specifieke expertise/gebied die bijdraagt bij de zorg van de patiënt. Men werkt vanuit een eigen invalshoek en behandelen de cliënt afzonderlijk.

 • Wat is het diensten model?CPOD en diabetes keten> Lees de aanvulling, dan snap je het meteen!

  Dienstenmodel
  Langdurende zorg bij chronische aandoeningen, met een min of meer voorspelbaar
  (te maken) zorgtraject, waarbij de zelfstandigheid van de patiënt
  ook een rol speelt bij de coördinatie binnen de zorgketen.
  Pijlen in een vorm van een vallende ster
 • Waaruit bestaan de vijf speerpunten uit de landelijke overheid en welke drie thema worden hierin beschreven?
   Dit zijn overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. 

  In deze landelijke nota gezondheidsbeleid is de kabinetsvisie uitgewerkt in drie thema’s:
  1. Vertrouwen in gezondheidsbescherming

  2. Zorg en sport dichtbij in de buurt

  3. Zelf beslissen over leefstijl

 •   Vraag 5
  Stel een casemanager begeleidt Rob, een 40-jarige man die, sinds de dood van zijn vrouw 6 jaar
  geleden, last heeft van pathologische rouw. Wanneer tijdens het hulpverleningsproces van Rob dient de
  casemanager het hulpverleningsplan te evalueren en waarom?

  Antwoord blz 172 Zowel tijdens (2 pt) als aan het einde (1 pt) van het dienstverleningsplan dient de

  casemanager de hulpverlening en de uitvoering van het hulpverleningsplan te evalueren. Redenen:
   Tijdens: Omdat dan de hulpverlening nog kan worden bijgestuurd. (2 pt)
   Na: omdat men kan leren van gemaakte fouten, het is een leerervaring (2 pt)
 • Welke drie kernprocessen zijn er nodig voor het laten slagen van netwerken?
  Gezamelijke doelbepaling
  Praktisch samenspel
  Inbedding

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart