Differentiatie van cellen - DNA replicatie

17 belangrijke vragen over Differentiatie van cellen - DNA replicatie

DNA bevat welke 4 basen?

G,T,A,C
Rapporteer

Uit welke 3 structuren bestaat DNA?

  1. Basen, dit zijn de zijgroepen van ribosen
  2. Deoxribosen, suikers
  3. Fosfaatgroepen, deze verbinden de ribosen met elkaar
Rapporteer

Lopen de strengen van de dubbele helix van DNA paralel of antiparalel aan elkaar?

Antiparalel
Rapporteer

Waar komen de cijfers van het 3' uiteinde en het 5' uiteinde vandaan?

3' is waar de fosfaatgroep is gekoppeld aan het derde koolstofatoom van de ribose
5' is waar de fosfaatgroep is gekoppelt aan het vijfde koolstofatoom van de ribose
Rapporteer

Is een enkelstrengs DNA structuur polair of apolair?

Polair
Rapporteer

De dubbele helix van DNA is niet volledig symmetrisch. De strengen zitten aan een kant dichter bij elkaar dan aan de andere kant, Dit komt doordat de basen niet helemaal 180 graden staan maar iets gedraaid zijn. Hierdoor ontstaan er een major groove en een minor groove. Welke groove kiezen eiwitten die iets doen met het DNA?

Major groove: alle atomen die uitsteken in de major groove worden herkend door enzymen
Rapporteer

De synthese van DNA gebeurt van het ... Uiteinde naar het ... Uiteinde

5' 3'
Rapporteer

Welke 2 dingen heeft DNA polymerase nodig om DNA te vormen?

Template streng
Primer sequentie: een stukje DNA op de template streng dat al dubbelstrengs is zodat de polymerase kan herkennen waar deze moet zijn en kan beginnen met bouwen.
Rapporteer

DNA replicatie vindt plaats op een semiconservatieve manier. Wat wordt hiermee bedoeld?

Na de deling heeft iedere cel de helft van het oorspronkelijke genetische materiaal.
Rapporteer

DNA replicatie begint op een vaste plek: een... Hier zijn er erg veel van op een streng: de replicatie is op verschillende plekken tegelijkertijd bezig. De strengen scheiden echt als de replicatie vorken bij elkaar komen.

Origin of Replication Initiation (ORI)
Op deze plekken zit een signaalfrequentie die te lezen is door een enzym dat de waterstofbruggen kan verbreken (helicase) hierdoor splijt het DNA open.
Rapporteer

Eén helft van het DNA wordt in kleine stukjes gerepliceerd, die daarna aan elkaar worden gezet. Dit heet ook wel discontinue DNA synthese. Dit komt omdat DNA polymerase alleen maar in de 5' naar 3' richting kan repliceren. Hoe heten deze stukjes?

Okazaki-fragmenten
Rapporteer

Bij elk beginnend Okazaki-fragment moet een primer aanwezig zijn. Hoe is dit geregeld?

Helicase zorgt ervoor dat de replicatie vork steeds verder uitbreidt door de waterstofbruggen tussen de basen te verbreken. Vlak achter helicase aan zit een ander enzym: DNA primase. DNA-primase is een DNA afhankelijke RNA polymerase die een klein stukje RNA maakt zonder dat hij een primer nodig heeft.
Rapporteer

Enkelstrengs DNA (tussen de replicatie vork en de okazaki-fragmenten) is niet stabiel. Wat wordt hieraan gedaan?

Stabiliserende eiwitten
Rapporteer

Welke strand wordt gesynthetiseerd, en is dus precies tegengesteld aan de template strand?

Lagging strand
Rapporteer

Door welk enzym worden Okazaki-fragmenten aan elkaar gezet?

Ligase
Rapporteer

Wat is het probleem met DNA replicatie aan het einde van een chromosoom?

Er is geen plek meer om een primer te maken. Als je nog op het laatste puntje een primer zou maken van ong. Dertig nucleotiden, zou de chromosoom met elke deling korter worden. Dit wordt tegengegaan door het enzym telomerase
Rapporteer

Welk gevolg heeft celveroudering op telomerases?

Gaan minder goed werken, telomeren worden korter
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart