Samenvatting: Class_Financieel Management In De Publieke Sector

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Class_Financieel Management in de Publieke Sector

 • 1 HC1: Inleiding

 • 1.1 Deel 1: Financieel Management

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt financieel management in?

  • Financieel Management is eigenlijk niets meer dan de planning en de beheersing van financiële taken en transacties. Het gaat om het managen van geld, taken en transacties: niet over het beleid. Het is dus niet: Wat gaan we doen? Maar: Hoe gaan we het doen? (beheer). 
 • Bij de insteek van financieel management wordt het voorbeeld van "de slager en het mes" gebruikt. Wat wordt hiermee bedoelt?

  Bij zaken die met financieel management te maken hebben, wordt er gekeken naar de volgende dingen: 
  • 1) Instrumentalistisch: er wordt gekeken naar de techniek en de instrumenten die gebruikt worden. 
  • 2) Er wordt ook gekeken naar het menselijke gedrag: het is belangrijk om te weten hoe de instrumenten in elkaar zitten en hoe mensen deze instrumenten gebruiken. 
  In het voorbeeld = 1) hoe werkt het mes? 2) Hoe gaat de slager om met het mes?
 • 1.2 Deel 2: De kenmerken van de Publieke Sector

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke soorten non-profit organisaties bestaan er?

  De Publieke Sector valt te verdelen in drie onderdelen:
  • 1) Publiek georiënteerde organisaties
   • "De overheid in traditionele zin"
   • Juridisch gezien het publiekrecht. 
  • 2) Cliëntgerichte organisaties
   • "Het middelveld": organisaties die direct gericht zijn op het publiek.
   • Bijvoorbeeld = de zorg, onderwijs, woningcorporaties en openbaar vervoer.
   • Juridisch gezien is dit het publiekrecht en privaatrecht
  • 3) Ledenorganisaties
   • Bijvoorbeeld = kerken, vakbonden en goede doelen. Deze worden door de leden zelf opgericht en bestuurd. 
   • Juridisch gezien is dit het privaatrecht. 
  De eerste en tweede groep zijn afhankelijk van de overheid.
 • 1.3 Deel 3: Wie komen we tegen in de overheid?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Ten eerste komen we 1) Het Rijk, Provincies en waterschappen tegen in de overheid. Wat houdt dit in?

  • Dit is de traditionele overheid: deze lagen dekken het gehele geografische gebied.
  • De begrotingsfondsen vallen onder de verantwoording van de minister en dus ook onder het Rijk.
  • Het waterschap is de oudste vorm van de overheid, met een heel klein taakgebied: het is een optie om dat onder te brengen bij Rijkswaterstaat.
 • In de loop der jaren zijn er binnen de Rijksoverheid ook agentschappen en baten- en lastendiensten ontstaan. Wat zijn dit?

  • Dit zijn verzelfstandigde onderdelen van de Rijksoverheid, dus staan ook meer op afstand van de overheid. 
  • Dit zijn uitvoerende (productie) diensten 
  • Ze mogen hun eigen bedrijfsmatige administratie voeren en soms zelfs lenen van de kapitaalmarkt.
  • Maar: de ministeriële verantwoordelijkheid is van toepassing.
   • Bijvoorbeeld = De Belastingdienst.
 • Wat zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)?

  • Deze zijn nog meer verzelfstandigd dan agentschappen en zijn privaatrechtelijk van aard. Deze kunnen niet zomaar worden weggestuurd door het Rijk. 
  • Er is geen sprake van ministeriële verantwoordelijkheid. 
  • De nadruk ligt op het handelen van onafhankelijke experts. 
   • Bijvoorbeeld = CBR. 
 • 1.4 Deel 4: Markt-publieke sector

 • Hoe verschilt het proces van "beslissen, genieten en bepalen" binnen de markt en de publieke sector?

  • Binnen de markt gaan beslissen, genieten en betalen in één hand
  • Bij de publieke sector is deze relatie doorgesneden (verdeeld). 
   • Bijvoorbeeld = uitkeringen: een selecte groep binnen de overheid beslist wie er in aanmerking komt voor een uitkering. Het geld dat hiervoor nodig is wordt geleverd door de belastingbetaler. Dus: het beslissen, bepalen en genieten liggen in andere handen, wat tot rare uitkomsten kan leiden. 
   • Resultaat: een totaal andere wijze van besluiten, uitvoeren en verantwoorden. 
 • 1.5 Deel 5: Markt en efficientie

 • Bij een perfecte markt wordt er geen invloed op de prijs uitgeoefend, is er vrije toegang tot de markt en bezit men over perfecte kennis. Maar: een perfecte markt komt zeer weinig of nooit voor. Een markt is in theorie efficiënt, maar door welke verschijnselen wordt een markt minder efficiënt?

  • Marktfalen
  • Macro-economie
  • Verdeling/rechtvaardigheid
  • Paternalisme
 • 1.5.1 Marktfalen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoelt met marktfalen op het gebied van collectieve goederen?

  • Collectie goederen: goederen die niet rivaliserend en niet uitsluitbaar zijn. Deze worden niet door de markt geleverd.
   • Bijvoorbeeld = dijkbewaking, defensie of lantaarnpalen.
 • Wat wordt er bedoelt met marktfalen op het gebied van marktmacht?

  • Marktmacht: dit is een reden voor de overheid redenen om in te grijpen: het gaat om alles wat afwijkt van volledige vrije mededinging.
   • Bijvoorbeeld = oligopolie, monopolie en kartelvorming.
   • Oligopolie = enkele grote aanbieders die een grote invloed hebben op de prijs. De toetreding is beperkt, maar niet onmogelijk.
   • Monopolie = 1 grote product die de prijs kan bepalen: geen vrije toegang.
   • Kartelvorming = er worden prijsafspraken gemaakt tussen verschillende bedrijven, waardoor de prijzen hoger liggen dan de marktprijs (welvaartsverlies). 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart