Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'governance', 'eenduidig' en 'natiestaat', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Beleid 2: Implementatie
- Klievink
- 2020 - 2021
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden locatie Den Haag, Den Haag)
- Bestuurskunde
100 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over governance, eenduidig, natiestaat

Hoe komt het dat er geen eenduidige definitie is van het woord "governance"?
 • Er is geen eenduidige definitie van het woord "governance", want governance is geen verklarende of normatieve theorie, maar meer een beschrijving van de organisatie van het openbaar bestuur (Stoker).
Rapporteer
Binnen het onderwerp "governance" zijn er 2 belangrijke debatten, welke zijn dit?
 • 1) het belang van de natie staat/centrale overheid
  • Sommige zeggen dat door governance de natiestaat uitgehold is, veel taken liggen bij lagere overheden. Wat is dan nog het belang van de natiestaat?
 • 2) De juiste manier van "managen": wat is "goed" publiek management?
Rapporteer
Waar zorgen de maatschappelijke ontwikkelingen (1 glokalisering, 2) toenemende specialisatie en fragmentatie in (kennis)productie en 3) gemiddeld hoger opleidingniveau) voor?
 • 1) Toenemende inmenging van non-gouvernementele organisaties in het beleidsproces, bijvoorbeeld belangengroepen.
 • 2) Toenemende afhankelijkheid tussen organisaties, dus verantwoordelijkheden zijn versnipperd geraakt, je bent vaker dan vroeger afhankelijk van anderen.
 • 3) Complexiteit van problemen, gedrag en oplossingen. Ambtenaren zijn moeilijker te voorspellen, ze doen niet zomaar altijd wat hen opgedragen wordt. Problemen zijn moeilijker geworden (bijvoorbeeld "wicked-problems) en deze zijn moeilijk op te lossen.
 • 4) De ontwikkeling dat het lastiger wordt op een eenduidige oplossing of consensus te komen.
Rapporteer
Welke kenmerken heeft government?
 • Formule institutionele verantwoordelijkheden, regels en procedures;
 • De Staat heeft een machtsmonopolie en stuurt door wet- en regelgeving. Stoker noemt dit in zijn artikel "legimate coercive power"
 • Dominantie van traditionele, institutionele spelers zoals ministeries, ambtenaren, politici en formele adviesorganen
 • Institutionele isolatie waarbij er geen onderhandelingen zijn en er sprake is van een heldere hiërarchische bureaucratie
 • Het niveau van macht en handelen binnen het oude, traditionele model is de natiestaat
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart