Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'model', 'public' en 'overheid', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Beleid 2: Implementatie
- Klievink
- 2020 - 2021
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden locatie Den Haag, Den Haag)
- Bestuurskunde
100 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over model, public, overheid

Stoker beschrijft in zijn artikel drie modellen waarmee je naar de overheid kan kijken, welke drie modellen zijn dit?
 • Het hiërarchische/traditionele model
 • Het marktmodel
 • Het netwerkmodel
Rapporteer
Wat houdt het eerste model waarmee je naar de overheid kan kijken "het hiërarchische/traditionele model" van Stoker in?
 • Dit is de bureaucratie van Weber: traditional public administration.
 • Klassieke, formele benadering
 • Hiërarchisch georganiseerd openbaar bestuur, "pyramidestructuur"
 • Definitie publiek belang (public value) door politici, bestuurders en ambtenaren
 • Representatieve (Weberiaanse) democratie
 • Nadruk op ambtelijke/juridische expertise, normen en waarden (precisie, rechtmatigheid, formele regels en verantwoordelijkheden, etc)
 • Beleidsproces is gefaseerd en beperkt tot formele kanalen
Rapporteer
Wat houdt het tweede model waarmee je naar de overheid kan kijken "marktmodel, ook wel New Public Management" van Stoker in?
 • Marktgerichte benadering voor de organisatie van het openbaar bestuur
 • Principes en instrumenten uit de private sector toepassen in publieke context: concurrentie, prijsmechanisme, efficientie, burgers als klanten.
 • Geen traditionele hiërarchische overheid, maar uitbesteding, privatisering, deregulering.
 • Prestatiemanagement: controle op output ipv proces;
Rapporteer
Wat houdt het derde model waarmee je naar de overheid kan kijken "het netwerkmodel, ofwel Public Value Management" van Stoker in?
 • Publiek management wordt gekenmerkt door gezamenlijk zoeken naar publiek belang
 • Erkenning legitimiteit van allerlei stakeholders in beleidsvorming en uitvoering
 • Politici en ambtenaren zijn meer faciliterend (dienend bestuur i.p.v Roeiend of sturend bestuur)
 • Public service ethos: dedeelde en democratische waarden: vaststelling publieke waarde(n) door iedereen
 • Openbaar bestuur moet gericht zijn op permanent leren en continu aanpassing
Rapporteer
Het onderliggende idee van dit derde model is dat er rekening wordt gehouden met waardenpluralisme, wat houdt dit in?
 • Dit betekent dat er verschillende visies op de waarheid bestaan: het model probeert verschillende waarden zoveel mogelijk samen te brengen: botsen mag, maar in ieder geval in contact te laten komen met elkaar, dan ontstaat er een common value: een gemeenschappelijke, publieke waarde.
Rapporteer
Deze maatschappelijke trends die invloed hadden op de overheid hebben paradigmashiften veroorzaakt, wat houdt dit in?
 • Een paradigmashift in dit geval houdt in dat het origineele paradigmashift hiërarchie was, de tweede paradigma was markt en de laatste paradigma was netwerk: we zitten nu in een netwerkidee.
Rapporteer
Hoe gaat Stoker anders dan het New Public Management, ofwel marktmodel, in op het belang van polities in het implementatieproces?
 • In het netwerkmodel zien we een terugkeer van het belang van politiek in het implementatieproces.
Rapporteer
Wat zijn eigenschappen van polities?
 • Ht maakt flexibiliteit en leren mogelijk: gezien het feit dat er meerdere ideeën zijn kan er geleerd worden van elkaar. Er is een grote mate van flexibiliteit, omdat machtsverhoudingen en politiek binnen een organisatie kunnen verschuiven, waardoor de organisatie altijd in beweging is.
 • het incorporeert verschillende interesses om zo tot een common value te komen. Omdat alle ideeën geïncorporeerd worden en er compromissen gesloten worden kan iedereen zich in het uiteindelijke idee vinden.
Rapporteer
Hoe kan je een onderscheid maken tussen de drie verschillende modellen?
In de afbeelding
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart