Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'wal', 'kerntrends' en 'gebeurtenissen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Beleid 2: Implementatie
- Klievink
- 2020 - 2021
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden locatie Den Haag, Den Haag)
- Bestuurskunde
100 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over wal, kerntrends, gebeurtenissen

Zeger van der Wal heeft een model gemaakt omtrent het complexer worden van de beleidswereld anno nu, hij spreekt over een VUCA-omgeving. Wat houdt dit in?
 • Dit is een omgeving die gekenmerkt is door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit.
  • Volatiliteit = dit houdt in dat er van alles gebeurt in de omgeving en dat dit invloed heeft op bestaande normen en systemen.
  • Onzekerheid; gaat over het feit dat er steeds meer gebeurtenissen voordoen met onduidelijke korte- en middellangetermijngevolgen.
  • Complexiteit = dit zijn gebeurtenissen en issues met lastig te duiden eigenschappen en relaties.
  • Ambiguïteit = dit zijn gebeurtenissen en issues die zijn gekenmerkt door betwiste, verborgen en inconsistente informatie.
Rapporteer
Van der Wal noemde in 2017 een aantal kerntrends die zich nu voordoen. Deze, samen met heel veel andere trends, hebben invloed op het functioneren van organisaties en onze samenleving. Over welke kerntrends spreekt Van der Wal?
 • Alles is verbonden (technologische revolutie): dit maakt de risico's die allerlei internetdiensten met zich meebrengen en internetdreigingen mogelijk, die 30 jaar geleden niet bestonden.
 • Grootste verwachtingen (kritische burgers)
 • Eeuwig jong (demografische ontwikkelingen)
 • Economische verknooptheid (globalisering)
 • Globale machtsverschuivingen (from West to East)
 • Meer met minder (efficiëntere overheid)
 • Meer van minder (omgaan met uitputting natuurlijke grondstoffen; klimaatverandering)
 • Verstrekkende verstedekijking (ig mayors ruled the world). Er trekken steeds meer mensen naar grote steden.
Rapporteer
Van der Wal combineerde in zijn paper de VUCA omgeving met de kerntrends. Hoe noemt hij deze combinatie?
 • Hij noemt deze combinatie de "opgaven" waar de samenleving nu mee te kampen heeft.
Rapporteer
De vraag is nu hoe de beleidsambtenaar met deze verschillende opgaven moet omgaan, want deze opgaven gaan gepaard met dilemma's, welke dilemma's zijn dit?
 • Duidelijke, consistente boodschap naar (totaal) verschillende "publieken"
 • Autoriteit uit handen geven versus autoriteit laten gelden
 • Steeds reageren op "het hier en nu", terwijl de focus op de lange termijn relevanter is.
 • Belangrijke vraag: welke kennis, competenties en waarden vergt dit van beleidsambtenaren?
Rapporteer
Onderzoekers die zich bezighouden met beleid kijken vooral naar verschillende theorieën om te verklaren waarom iets gebeurt, maar wat doet het artikel van Howlett?
 • Het artikel van Howlett probeert een stapje verder te zetten om ook in de theorievorming rondom beleidsimplementatie een aantal theoretische concepten met elkaar te verbinden en dat als geheel verder te brengen.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart