Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'stress', 'geheugen' en 'ampa', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Cognitieve Neurobiologie
- .
- 2019 - 2020
- Universiteit van Amsterdam
- Bèta-gamma
249 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over stress, geheugen, ampa

Wat is het voordeel van het stress?
Door stress kunnen alle cognitieve capaciteiten gebruikt worden om te overleven in een situatie met dreiging. Hangt samen met geheugen! Stress helpt met opslag in geheugen en ook retrieval, wat  ervoor zegt dat je leert van een gevaarlijke en dus stressvolle situatie.

*negatieve kant: PTSS (te sterk geheugenspoor)
Rapporteer
Wat doet stress met cognitie en gedrag?
 • Versterkt geheugen opslag en retrieval
 • Verhoogt focus
 • Verandert gedragsstrategieën
Rapporteer
Wat is het effect van stress op de HPA-as?
Wat is het effect van stress op het autonoom zenuwstelsel?
 • HPA: Release van corticosteroïden (CORT)
 • Aut. ZS: snelle release van noradrenaline (NA)
  • gevolg van activatie cellen in locus coeruleus
Rapporteer
Geef 4 stappen in geheugen opslag en retrieval, en de effecten van stress.
 1. Acquisition
 2. encoding/consolidation
 3. retrieval
 4. reconsolidation


Effecten stress afhankelijk van timing.
 • kortdurende acute stress versterkt consolidation
 • stress voorafgaand aan retrieval remt je vermogen om informatie op te roepen
Rapporteer
Hoe blijkt uit dierexperimenten dat kortdurende stress tijdens consilidation een versterkend effect heeft op de consolidation?

 • toedienen corticosterone leidt tot meer freezing in fear conditioned muizen; sterker angstgeheugen, GR antagonist --> minder freezing; verminderd angstgeheugen
 • dus corticosteroiden versterken angstgeheugen en dit proces verloopt via de GR receptor.
Rapporteer
Hoe kan een morris water maze gebruikt worden in experimenten naar stress en geheugen?
 • 2 condities: temperatuur van 30 graden vs 22 graden
  • 22 graden is stressvoller
  • leidt tot hogere cortisollevels
  • van belang: ook bij 30 al relatief hoge levels: MWM = stressvolle leertaak
 • prestatie beter bij stressvolle conditie: leren ging goed onder stress
 • geheugen bleek ook beter (testen na aantal dagen)
 • blokken van corticosterone afgifte met Met voorkomt de memory enhancing effecten
Rapporteer
Toch heeft stress ook negatieve effecten op prestatie en geheugen? Hoe moet je dit je voorstellen?
 • Soort optimumcurve
 • stress op x as, prestatie op y as
Rapporteer
Welke 2 manieren voor versterken van verbindingen zijn er?
 1. Versterken synaptsiche sterkte
 2. maken van nieuwe contacten (meer synapsen)
Rapporteer
Zijn het AMPA receptoren of NMDA receptoren die basale synaptische transmissie mediëren?
 • AMPA receptoren!
 • glutamaat bindt aan receptor en natriumstroom gaat via AMPA receptor.
 • onder basale omstandigheden is NMDA receptor geblokkeerd door magnesium.
 • NMDA receptor kan worden geactiveerd als cel gedepolariseerd wordt en Mg2+ verdwijnt. Calcium stroomt dan de cel in.
Rapporteer
Wat is het effect van NMDA receptoren op AMPA receptoren?
 • Als NMDA receptor geactiveerd is: Ca2+ de cel in.
 • via signalering: meer AMPA receptoren op synaps
 • versterking van synaps!
 • toename van synaptische tranmissie. (LTP = langdurige toename van symaptische transmissie)
Rapporteer
Hebben corticosteroiden invloed op AMPA receptoren? Beschrijf experimentele data.
 • Cellen behandelen met corticosterone
 • surface labelen van AMPA receptoren
 • Resultaat: coticosterone verhoogt hoeveelheid AMPA receptoren
Rapporteer
Corticosteroiden blijken te kunnen zorgen voor meer AMPA receptoren in de synaps. Is dit relevant voor geheugen? (beschrijf experimenten)
 • Morris Water Maze
  • al aangetoond dat muizen beter presteren bij lage (stress) temperatuur en dan meer corticosterone hebben
  • enhanced learning ging samen met GluA2/3 niveaus
  • Dus kortgezegd: na taak meten van AMPA receptorniveaus, bleek verhoogd in goed presterende dieren (stress situatie).
 • Morris Water Maze met KO muizen; kapotte AMPA receptor
  • beter presteren bij training stress temp vs normale gaat niet op voor deze KO muizen
Rapporteer
Beschrijf een experiment dat aantoont dat (nor)adrenaline geheugen faciliteert.
 • Dag 1: injectie met saline (controle) of epinephrine
 • Preexposure aan ruimte: 2 min of 8 min
 • Dag 2: conditionerne met shock
 • Dag 3: (24u later): testen van contextueel geheugen


 • mate van bewegelijkheid gemeten: veel bewegen = weinig freezen = slecht geheugen
 • noradrenaline versterkt geheugen tov controle in 2 min situatie (threshold conditioning)
 • nauwelijks effect bij 8 min (strong conditioning)
 • noradrenaline versterkt dus een zwak geheugen tot sterk. Maar weinig effect op al sterker geheugen.
Rapporteer
Wat is nu het idee van hoe stresshormonen leren verbeteren?
NA en corticosteroïden verschuiven de leercurve naar links en maken leren dus makkelijker. Emotionele herinneringen: gaan samen met stresshormonen --> beter presteren.
Rapporteer
Hoe komt individuele variatie op gebied van gevoeligheid voor stress en geheugen tot stand?
 • Stress zorgt ervoor dat we in staat zijn tot adaptatie
 • Maar early life experience (neglect en ause), en genen, bepalen vermogen tot adaptatie
 • En ook weerbaarheid, veerkracht
 • Stress tijdens vroege leven heeft effect op ontwikkeling brein, cognitief presteren, gevoeligheid voor angststoornissen.
Rapporteer
Welke inzichten volgen uit dierstudies waarin de mate van maternal care gevarieerd wordt aangaande geheugen? (Mate van licking en grooming)
 • Veel zorg --> hogere complexiteit van cellen in hippocampale CA1 (dendritische morfologie)
 • Hoe meer zorg --> hoe makkelijker LTP
 • minder zorg --> beperkter spatiëel geheugen


Conclusie: stress in vroege levensperiode -->
 • minder hippocampale dendritische complexiteit
 • verminderde synaptische plasticiteit
 • verminderd geheugen
Rapporteer
Niet alle vormen van geheugen werken slechter in dieren met weinig maternal care in de vroege levensperiode.
 • Emotioneel geheugen is sterker!
 • Fear conditioning --> meer stress; meer freezen
Rapporteer
Wat blijkt uit humane fMRI studies naar mensen met neglect in jeugd?
 • Veel minder activiteit in prefrontale schors
 • Meer activiteit in amygdala
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart