Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'thalamus', 'stimulus' en 'processing', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Cognitieve Neurobiologie
- .
- 2019 - 2020
- Universiteit van Amsterdam
- Bèta-gamma
249 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over thalamus, stimulus, processing

Wat was de traditionele visie op stimulusverwerking?
Voorbeeld visie:
komt binnen via zintuig (oog) --> thalamus (relay nucleus) ---> V1 --> hogere corticale gebieden.

Idee: lagere gebieden reageren op simpele stimulus info, hoe hoger je komt hoe complexer.
Rapporteer
Is de thalamus slechts een relay (doorgeef) nucleus?
Nee, meer dan dat: De thalamus geeft niet alleen informatie door, er zijn ook terugprojecties naar de thalamus en de thalamus kan zelfs de informatie die doorgegeven wordt versterken of verzwakken.
De thalamus is dus meer dan simpelweg een doorgeefstation.
Rapporteer
Wat is er aan de hand bij absence epilepsy?
Verstoring van oscillaties in de thalamus waardoor stimulus info naar bijv retina verstoord is.
Rapporteer
Hoe werkt size tuning van V1 neuronen?
 • Geen stimulus in receptief veld van V1 neuron --> niet vuren
 • Stimulus wordt groter --> meer vuren
 • Stimulus vult hele receptieve veld --> vuurt maximaal
 • Stimulus wordt groter dan receptieve veld --> vuren neemt af!

op basis van feed forward projecties zou geen reden zijn voor het laten afnemen van die vuurfrequentie.
Rapporteer
Optische illusies worden veroorzaakt door contextuele modulatie: omgeving bepaalt welk contrast iets blijkt te hebben. Gebeurt dit al op niveau van V1 neuronen?
Ja! Meeste suppressie als surround gelijk strepenpatroon heeft tov stimulus in center. Ook enige suppressie als je strepen in andere richting hebt in surround (tov van niets in surround)
Rapporteer
Hoe ziet het receptieve veld van V1 neuronen eruit? En wat is effect?
 • Klassiek --> stimulatie
 • extraklassiek --> modulatie (bijv weer onderdrukken als daar ook stimulus is).
Rapporteer
Wat is de nieuwe visie op stimuluspercecptie?
Zien en waarnemen is een actief proces! Waarbij zowel feedforward als feedbackwardprojecties van belang zijn.
Rapporteer
Wat houdt reccurent processing in?
Activiteit (in sensorische gebieden) die ontstaat door interacties tussen feedforward en feedback projecties.
Rapporteer

Via welke anatomische paden vind recurrent processing plaats?
Naar V1: drie belangrijke voorbeelden:
 • corticocorticaal
 • pulvinocorticaal (is onderdeel van thalamus)
 • cholinerg

En ook andere projecties, zoals directe verbindingen van amygdala naar V1.
Rapporteer
Hoe hangt predictive processing samen met Bayesiaanse theorie?
 • Volgt een bayesiaans mechanisme van hypothese aanpassing
 • prior aanpassen totdat klopt
 • = generatief model, probabilistisch, bestaat uit prior (voorspelling)en likelihood (sensorische input)
 • priors zijn bepaald door ervaring, maar kunnen ook evolutionair bepaald zijn.
Rapporteer
Noem twee manieren waarop predicive processing gebruikt wordt om dingen te voorspellen.

 • om te voorspellen wat er in de tijd gaat gebeuren'
 • om te voorspellen hoe een stimulus er spatieel uit ziet, ook als dat verborgen is
Rapporteer
Waarom zou een brein werken volgens predictive processing?
Dankzij de voorspellingen kunnen we een aantal context specifieke aspecten anticiperen zodat we er verder niet veel aandacht aan hoeven te schenken. Het verlaagt de benodigde computationele rekenkracht zodat we meer energie kunnen steken in opmerkelijke en nieuwe zaken waarvan we kunnen leren en verassingen die we moeten vermijden.

Lage error --> weinig activiteit --> weinig energie
Dingen die onbekend zijn gaat veel energie naartoe, en je bent ook extra gevoelig voor opmerkelijke en nieuwe dingen.

Echter sommige voorspellingen kunnen zo hardnekkig zijn dat ze perceptie kunnen blijven misleiden.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart