Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'werkgeheugen', 'vuren' en 'input', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Cognitieve Neurobiologie
- .
- 2019 - 2020
- Universiteit van Amsterdam
- Bèta-gamma
249 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over werkgeheugen, vuren, input

Wat is het verschil tussen kortetermijn geheugen en werkgeheugen?
 • Korte termijn: tijdelijke opslag van nieuwe informatie dat vervoglens omgezet wordt in langetermijn opslag
 • werkgeheugen: transiente representaties van taak-relevante info, zelfs als deze info van ver verleden komt
 • werkgeheugen is zowel retrospectief (vasthouden of terughalen informatie uit verleden) als prospectief (gebruikt voor toekomstige acties, voorspellingen)
 • werkgeheugen van belang bij niet-stimulus gedreven gedrag
  • niet in de supermarkt alles in mandje gooien maar op basis van vooropgesteld plan
Rapporteer
Leg een taak uit waarin je delay activity onderzoekt in aap, in context werkgeheugen.
 • Aap achter tralies
 • food zit in random bepaald bakje, zichtbaar voor aap
 • delay waarin food niet zichtbaar is (scherm)
 • scherm omhoog en aap haalt bedekking bakje met voedsel weg
 • delay activity = directe neuraal correlaat van werkgeheugen
  • persistent vuren, ook als stimulus verdwenen is
Rapporteer
Wat toonde experimenten rondom de oculomotor delayed response aan?
 • Delayed activity vuren van neuronen: die neuronen coderen voor een bepaalde betekenis.
 • Er is dus selectief coderen, voor bepaalde stimulus of locatie
Rapporteer
Wat toonde een fMRI studie aan naar delay task (werkgeheugen)?
 • 2 verschillende taken
  • mensen krijgen paar letters aangeboden (A-L-G) en dit onthouden ; forward conditie
  • mensen krijgen paar letters aangeboden (A-L-G) en dit op alfabetische volgorde zetten
  • resultaat = zie afbeelding
  • activiteit in delay fase blijft hoger bij conditie 2 (iets mee doen)
  • actief bewerken helpt!
Rapporteer
Wat toonde een experiment met variatie in moeilijkheid aaan tov werkgeheugen?
 • DPFC activiteit relateert aan taak moeilijkheid:
 • taak met gezichten onthouden
 • dus moeilijk = meer info in je werkgeheugen houden
 • meer gezichten laten zien in encoding fase - delay -retrieval
 • sterkere activiteit (BOLD) wanneer meer onthouden moet worden
  • zit natuurlijk een grens aan - zal op een gegeven moment afnemen als teveel wordt
Rapporteer
Geef een experiment dat aantoont dat de waarde van een stimulus gecodeerd wordt in werkgeheugen.
 • Studie in apen
 • tonen van reward cue - wachten - spatial cue - wachten - oogbeweging
 • of: tonen van spatial cue - wachten - reward cue (hoeveel levert op?) - wachten - oogbeweging
 • informatie van waarde is gecodeerd in firing rate tijdens werkgeheugen
 • harder vuren bij hoge beloning
 • en update info: als eerst spatieel dan hard vuren --> laag --> minder vuren
Rapporteer
Wat is een veelgebruikt paradigma voor werkgeheugen studies in knaagdieren?
 • Plus maze
 • test 2 typen geheugen:
  • spatieel langetermijngeheugen (in één arm eten stoppen)
  • spatieel werkgeheugen
   • dit doe je door in meerdere armen van maze eten te verstoppen; dan onthouden dat op eerste plek waar geweest het eten op is, door naar de volgende ipv terug
 • ratten: ook PFC betrokken bij werkgeheugen
  • spatiële (allocentrische )informatie
  • egocentrische spatiële informatie
  • visuele objecten
  • reward value
Rapporteer
Wat toonde een intracellulaire studie in context van werkgeheugen aan?
 • Current clamp --> actiepotentialen meten van entorhinal cellen
 • stimulans met acetylcholine agonist
 • daarna blijft de cel vuren (denk aan persistent vuren)
 • recordings komen van slices dus komt echt van intrinsieke mechanismen van cel die persistent vuren mogelijk maken
 • dus rol voor acetylcholine
  • er moet genoeg input zijn door langdurige of sterke stimulans
 • lijkt erop dat het gaat om Ca2+ stroom (die ontstaat onder invloed van acetylcholine) - deze is langzaam --> persistent vuren
 • dus die persistente activiteit kan van cellen zelf komen (is niet perse netwerk voor nodig)
Rapporteer
Wat volgde uit interventional circuit study naar werkgeheugen?
 • = reversibele lesie; koelen, gebieden zoals bij disconnectie
 • koelen van of parietal cortex of inferotemporal cortex
 • gedragsbeperking in werkgeheugen
 • minder delay activity (=persistent vuren minder)
 • koelen van PFC zelfde effect
 • PFC doet niet alleen; parietal cortex en inferotemporal cortex dragen bij
Rapporteer
Noem 2 typen computationele modellen voor werkgeheugen? Hoe wordt de neurale activiteit na weghalen cue vastgehouden in beide modellen?
 • Netwerk model
  • door direct or indirect recurrent connections in een cel assembly (groepje cellen)
 • single-cell model
  • door intrinsic membrane properties that allow cellular bistability (denk aan studie entherorhinal cortex)
Rapporteer
Leg de opbouw van een network model uit.
 • Cel assemblies (cellen verbonden binnen groepjes)
 • cell assembly per input patroon
 • assemblies verbonden met het interneuron (rem om te zorgen dat cellen elkaar niet te hard gaan stimuleren)
Rapporteer
Wat is de kern van de network model equation?
 • Kern = dI(i)/dt = - I(i)
 • stroom vervalt altijd over tijd
 • verandering stroom hangt negatief af van stroom
 • verandering stroom overtijd is proportioneel aan grootte maar inversie aan teken ervoor. Dus gaat uiteindelijk altijd naar 0.
Rapporteer
Hoe wordt de input  van neuron weergegeven in network model?
 • Som van alle R (firing rates van input neuronen
 • en keer gewicht van neuron: synpatische kracht
 • en dan nog losse compoment (zie formule, G) die inhibitie van interneuron uitdrukt.
Rapporteer
Hoe is het network model bistabiel?
 • 2 staten neuron mogelijk: actief en inactief
 • en als actief dan zijn ook andere cellen in assembly actief
 • zero-activity state = voor uploading
 • high activity state: vastgehouden door recurrent excitation van andere neuronen wanneer input weg is.
 • bistabiliteit komt omdat systeem 2 staten kan aannemen terwijl in allebei die toestanden geen input is.
Rapporteer
Hoe stopt de activiteit van neuron in network model?
 • Door wat negatieve input --> shut down fase
 • wat wel opvalt: eerst is input positief, dan in shut down negatief
 • neurobiologisch gezien: synaps die positieve en negatieve input krijgt???
 • maar: werkt
 • kenmerkend voor netwerkmodel: groep cellen moet elkaar blijven activeren (netwerk doorsnijden --> werkt niet)
Rapporteer
Wat zijn twee voordelen van NDMA receptoren voor werkgeheugen?
 • Negative slope conductance: self-amplifying excitatory effect
  • hoge threshold voordat ze opengaan, als ze dan opengaan --> zelfversterkend effect
 • Slow time constant: keep recurrent excitation going in between spikes
  • langzamere stroom
Rapporteer
Hoe is kennis over glutamaatreceptor NMDA verwerkt in model?
 • Modelleren van neuron (glutamerg)
 • varieren met tijdsconstante NMDA (bijna net zo snel als AMPA, of heel langzaam (natuurlijke situatie)
 • persistent vuren kan alleen optreden bij langzaam genoege tijdsconstante NMDA.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart