Samenvatting: Collegestof O&o

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Collegestof O&O

 • 1 Introductie organisatiestructuur en -cultuur

  Dit is een preview. Er zijn 34 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • op welke manieren kan je een organisatie bekijken?

  - organisatie gedrag
  - organisatie als systeem (open of closed)

  - organisatie analyses en theorie (levels van analyses & micro/macro)
  - organisaties als metafoor (Morgan's 8 metaforen)
 • Wat is de metafoor van de organisatie als machine?

  • Doelgerichte, vaste procedures, totale efficiënte, geen mensen die stil staan, mensen vertonen voorspelbaar gedrag, ze werken aan hetzelfde doel.
  • Theorieën → zie tijdlijn = Scientific Management
  • Voornaamste kanttekening = mensen hebben allemaal verschillende doelen + gedrag is voorspelbaar, maar er zijn een hele hoop individuele verschillen
 • Wat zijn de twee metaforen van cultuur?

  1. Cultuur is als zwaartekracht, you neither feel nor see it before you jump into the air
  2. fish experience, je voelt je als een vis op het droge als je in een andere cultuur bent
 • Wat is de metafoor van de organisatie als organisme?

  • Behoeften en overleving, groeit en beweegt in interactie met omgeving, noodzaak tot overleving, interconnected systemen.
  • Theorieën → zie tijdlijn = Human Relations
  • Voornaamste kanttekening = mensen streven niet dezelfde doelen na, ze werken wel samen aan 1 doel voor de organisatie, maar er zit toch enige variatie in.
  • Open systeem benadering, een organisatie staat in een maatschappij, heeft dat nodig voor z’n bronnen, maar moet de output ook kwijt kunnen.
 • Wat zijn de drie obstakels van eerder onderzoek naar cultuur?

  1. geen eenduidige defintie
  2. cultuur vs klimaat
  3. kwantitatief vs kwalitatief
 • Wat is de metafoor van de organisatie als politiek systeem?

  • Meerdere doelen, potentieel conflict, competitie door schaarste, tegenstrijdige doelen van mensen in de organisatie, net zoals in de politiek heeft iedereen een ander doel.
  • Kracht → realistischer t.a.v. doelen, over het algemeen willen we dat de organisatie overleeft, maar toch heeft iedereen zijn eigen doelen.
  • Voornaamste kanttekening = gaat heel erg uit van conflictmodel, verschillen in doelen kunnen ook zorgen dat mensen heel goed samenwerken omdat ze niet allemaal dezelfde doelen hebben, werkt heel erg polariserend. Naast strijd, is er ook enorm veel ruimte voor samenwerking. Capaciteit voor coöperatie wordt onderschat.
 • Welke onderscheid kan gemaakt worden wat betreft de normen van een organisatie cultuur?

  - Inhoud, wat is de inhoud van de norm?
  - Consensus, in hoeverre zijn mensen het eens dat de norm er is?
  - Intensiteit, hoe sterk wordt de norm nageleefd (straffen)?

  consensus en intensiteit bepalen de sterkte van de norm
 • Wat is de metafoor van de organisatie als cultuur?

  • Sociaal geconstrueerde werkelijkheid, gedeelde waarden, iedere organisatie is uniek.
  • Kracht → sluit aan bij complexe realiteit, organisaties zijn inderdaad verschillend
  • Voornaamste kanttekening = als iedere organisatie een eigen cultuur is, is dat heel lastig om te onderzoeken. Je kijkt ernaar als cultureel antropoloog, 1 jaar bij culturen leven om in kaart te brengen hoe de stam leeft, wat de structuur is, waarom mensen zich gedragen zoals ze doen.
 • Uit welke onderdelen bestaat de Lelievijfer van Schein?

  1. Het diepste liggen de tacit cultural assumptions, dit zijn de worstels van de lelies. Het zijn onbewuste, vanzelfsprekende basisassumpties. 

  2. De lelies zelf kunnen gezien worden als de culturele artifacten, het zijn fysieke & organisationele structuren zoals kleding, taal, slogans etc. Ze zijn makkelijk waar te nemen maar moeilijk te interpreteren.

  3. De bovenste laag zijn de espoused values, deze zijn niet tastbaar en kunnen worden getransformeerd naar assumpties. Het zijn de dingen die de organisatie belangrijk zegt te vinden, wat goed en fout is. Enacted values zijn de dingen die daadwerkelijk gedaan worden. 
 • Wat is een competitive advancement?

  Meer kennis dan anderen, innovatief bedrijf, steeds nieuwe dingen bedenken die goed aansluiten en verkopen op de markt. In hoeverre kan jouw cultuur jou een competitive advancement geven.

  Alleen als je goed presteert kan je een competitive advancement krijgen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Collegestof O&o