Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Communicatie

204 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Communicatie

 • 1 groepscommunicatie aantekeningen H5

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn kenmerken/vereisten van een GROEP?
  een groep...
  1. Bestaat uit en beperkt aantal individuen (min 3, max een dozijn (12) of een 20-tal)
  2. die een gemeenschappelijke identiteit hebben (bewustzijn!), gebaseerd op
  3. een gemeenschappelijk, expliciet of impliciet doel en een
  4. eerder informele structuur en...
  5. een soort van informeel of semi-informeel leiderschap
  6. de leden hebben met enige regelmaat persoonlijk contact
 • Wat is het verschil tussen een primaire en secundaire groep?
  • Primaire groep: groep waar je sterk verbonden mee bent, essentieel in ons leven, hoeksteen vd sl is gezin
  --> leden zijn onmisbaar/vervangbaar, er zijn rituelen/tradities
  • secundaire groepen: oppervlakkiger, bv collega's op werk, is er voor een doel, komen vaak leden bij/of vertrekken, kan evalueren tot primaire groep 
 • Wat is voor/nadeel van grotere groepen?
  • Grote groepen --> sneller ontstaan conflicten, meer 
  maar: grotere kans gelijkgezinden gaat vinden
  grote groepen leidden tot inspiratie 
 • Hoe gaat het proces van TOENADERING (KNAPP) (interpersoonlijke comm)
  1. Initiatie : hallo, hoe gaat het met jou?
  2. experimentering : aha, jij houdt ook van skiën?
  3. intensifering : ik denk dat ik verliefd op je ben...
  4. integratie : ik heb het gevoel dat we 1 persoon zijn!
  5. binding : ik wil altijd bij je zijn 
 • Hoe gaat het proces van VERWIJDERING (KNAPP) (interpersoonlijke comm)
  1. Differentiatie : ik snap niet wat jij leuk vindt hieraan
  2. inperking : ik wil er niet over praten...
  3. stagnatie : waarom zouden we er over praten...
  4. vermijding : ik ben druk, weet niet of ik tijd heb je te zien
  5. beëindiging : ik wil deze relatie stopzetten, zo kan het niet verder. 
 • Wat zijn de fasen van groepsvorming en communicatie?
  Groepscomm = sociale + taakgerichte aspecten
  • sociaal
  1. erbij horen. (small talk - verkenning)
  2. invloed uitoefenen (macht - wie heeft het voor het zeggen?)
  3. genegenheid geven en ontvangen (ontwikkeling van 'wij-gevoel' - tradities)


  • taakgerichte aspecten
  1. oriëntatie of beeldvorming (hoe probleem oplossen?, opdracht aanpakken?) 
  2. evaluatie of oordeelsvorming (men spreekt zich uit over elkaars voorstellen en
  3. controle of besluitvorming (men komt tot een besluit)
 • Wat is de filtertheorie van DUCK?
  Aantrekking tussen personen
  • sociologische of incidentele factoren (bv jaar dat iemand is geboren) geografisch/geslacht
  • pre-interactie-factoren (manier waarop iemand zich kleed)
  • interactiefactoren (bv in welke mate gaan mensen goed luisteren naar elkaar, hoe verloopt interactie?)
  • cognitieve factoren (bv zelfonthulling, mate waarin je vertelt over jezelf wat anderen niet meteen kunnen weten)


  Gelijkheid-ongelijkheid (rosengren): bepaalt graad van comm (sociale afstand qua: leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, opleiding, sociale klasse, nationaliteit)
 • Hoe gaan we van dynamische interactie naar interpersoonlijke communicatie?
  De ontwikkelingsbenadering:
  1. culturele regels - wanneer we anderen echt niet kunnen inschatten wie ze zijn, hanteren we culturele regels 
  2. sociale regels - gelden voor specifieke groepen (bv studentenvereniging weten hoe ze met elkaar omgaan)
  3. psychologische regels - voor mensen die we goed kennen, bv bij beste vrienden 
 • 2 Basisconcepten en modellen

 • 2.1 wat is communicatie?

 • Volgens fauconnier (1981, grondlegger van domwet in VL) is er geen enkele def is DE def communicatie. Definitie is goed als:
  1. Logisch en coherent is 
  2. bruikbaar/operationeel is binnen bepaalde wetenschappelijke visies, benaderingen
  3. niet tegengesproken wordt door de waarneembare werkelijkheid
  4. toelaat het gedetineerde nauwkeurig te onderscheiden van andere maatschappelijke verschijnselen
 • In vele def van comm: komen steeds 2 visies terug op communicatie --> Heath en Bryant omschreven deze visies als scholen. Welke waren dit, en wat hielden deze in?
  1. Processchool
  • zie comm als de transmissie van boodschappen 
  • nadruk ligt op: 
   • hoe zenders en ontvangers encoderen en decoderen.
  • communicatie = proces waarbij de ene persoon het gedraag of de gedachten van de andere pers beïnvloedt > geen effect? = communicatiefout.


  2. Betekenisschool
  • zie comm als productie en uitwisseling van betekenissen - verschillen betekenis zender en ontvanger niet noodzakelijk fout  
  • communicatie = studie van teksten - semiotiek (=welke betekenis geeft iemand aan een boodschap?

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart