Samenvatting Compendium vennootschapsbelasting. Inclusief hoofdstuk over tax accounting. 12de, herz. dr. Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Compendium vennootschapsbelasting. Inclusief hoofdstuk over tax accounting. 12de, herz. dr.

- R P van den Dool, et al
ISBN-10 901311525X ISBN-13 9789013115253
519 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Compendium vennootschapsbelasting. Inclusief hoofdstuk over tax accounting. 12de, herz. dr. Auteur: R P van den Dool E J W Heithuis ISBN: 9789013115253

 • 1 Inleiding

 • Wat is de Vennootschapsbelasting en waar wordt het over geheven?

  De vennootschapsbelasting is een directe belasting die geheven wordt op de genoemde lichamen van art 2 (binnenlandse  belastingplichtige) en art 3 (buitenlandse belastingplichtige) van de wet VPB 1969

 • 1.2 Klassiek stelsel

 • Van wie komt de VPB in economische zin ten laste?

  Natuurlijke personen

 • Wat is een alternatief voor het klassieke stelsel?

   

  Het verrekeningsstelsel

   

 • 1.3 Ontwikkelingen binnen Nederland

 • Noem enkele verandering van de VPB door de Wet Werken aan Winst
  1. Ingrijpende verlaging van het belastintarief naar 25%. Voor MKB is er een eerste tariefschijf ter grote van 200.000 euro met een verlaagd MKB-tarief van 20%.

  2. Er is een innovatiebox ingevoerd.

  3. Beperking van de afschrijving op gebouwen

  4. beperking van de afschrijvingstermijnen op goodwill en overige bedrijfsmiddelen

  5. wijziging van de regels inzake renteaftrek

  6. integrale herziening van de belangrijkste regeling van de deelnemingsvrijstelling

  7. Verkorting en verder aanscherping van de verliesverrekeningstermijnen
 • 1.4 Ontwikkelingen binnen de Europese Unie

 • Waarom gaan de ´postieve´ harmonisatie zo langzaam in de EU?
  Alle lidstaten moeten het unaniem eens zijn over de wijzigingen in het vennootschapsrecht. De negatieve harmonisatie via het HvJ Eu verloopt daar in tegen een stuk sneller.
 • Wat bedoelt men met de Common Consolidated Corporate Tax (CCTB)
  Een harmonisatie van de grondslag waarover EU-lidstaten hun winstbelasting heffen.
 • 1.5 Rechtsgrond

 • Bestaat er een breed geaccepteerde rechtvaardiging van de vennootschapsbelasting?
  Nee, deze bestaat niet. Het voortbestaan van de vennootschapsbelasting wordt hierdoor echter niet bedreigt.
 • Wat is de ´fraus legis´?
  Via dit leerstuk worden gekunstelde constructies die welliswaar binnen de letter van de wet mogelijk bestreden vanwege het feit dat zij in strijd zijn met doel en strekking van de wet.
 • 2 Subjectieve belastingplicht

 • 2.1 Inleiding

 • Waar gaat de subjectieve belastingplicht over?

  De vraag wie belastingplichtig is voor de heffing van VPB.

 • Wat is het verschil tussen subjectieve en objectieve belastingplicht?
  De subjectieve belastingplicht gaat over de vraag wie belastingplicht is. Dit is geregeld in hoofstuk 1 van de VPB.

  De objectieve belastingplicht gaat over de vraag waarover een lichaam belastingplicht is, te weten de winst. Dit is geregeld in hoofdstuk 2 en 3 van de VPB.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.