Samenvatting: Competentietraining Management | 9789059319684 | Jan van Wijk

Samenvatting: Competentietraining Management | 9789059319684 | Jan van Wijk Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Competentietraining management | 9789059319684 | Jan van Wijk.

 • 1 Organisatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Organiseren

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat moet het proces zijn in een orgsnisatie?

  Doelmatig en effectief
 • Wat moet er bij een doelstelling vermeld worden?

  De omzet moet in een bedrag genoemd worden en een termijn waarin de doelstelling behaald moet zijn.
 • Aan welke eisen moet worden voldaan wil een organisatie op doelmatige wijze werken?

  CEFTR

  • Contacten: Menselijke contacten zijn mogelijk en leiden tot informele relaties
  • Eenvoud: Hier gaat het erom de er duidelijke structuren en processen zijn waarbij alleen de noodzakelijke handelingen worden verricht
  • Flexibiliteit: De organisatie is in staat zich aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden
  • Transparantie: Elke medewerken kent zijn plaats in de organisatie en weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden.
  • Rechtlijnigheid: Dit is het gevolg van transparantie. In de organisatie is aangegeven aan wie de organisatieleden verantwoording zijn verschuldigd. Het afleggen van de verantwoording van de verrichte activiteiten is van groot belang bij resultaatgericht organisatie
 • 1.2 Soorten organisaties

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de eis van zelfstandigheid?

  Continuïteit: het bedrijf moet op eigen kracht kunnen blijven bestaan.
 • Wat is het gevolg van het voortbestaan van een bedrijf als deze niet erin slaagt om over voldoende geldmiddelen te beschikken?

  Dan kan het alleen voortbestaan met hulp. Deze hulp kan bestaan uit subsidies, kwijtscheldingen van schulden, schenkingen, legaten en giften.
 • Wat is een private organisatie?

  Organisaties waarbij het commerciële aspect belangrijk is, omdat er naar winst wordt gestreefd.
 • Wat is een publieke organisatie?

  Organisaties die niet geheel commercieel zijn. (Non-profit). Bijv. Basisschool of een afdeling ruimtelijke ordening van gemeente
 • Wat zijn private organisaties?

  Dit zijn organisaties waarbij het commerciele aspect belangrijk is omdat naar winst wordt gestreefd.

  Voorbeelden hiervan zijn: supermarkten, bankinstellingen, accountantskantoren, boekhandels, sportzaken
 • Wat zijn publieke organisaties?

  Dit zijn organisaties die niet geheel commercieel zijn. 

  Bijvoorbeeld een basisschool
 • 1.3 Doelstellingen

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een voorbeeld van een kwantitatief resultaat?

  Het behalen van een omzetdoelstelling of een marktaandeelgroei

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Competentietraining Management