Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Cost & Managementaccounting

476 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Cost & Managementaccounting

 • 1 Hoofdstuk 1 Inleiding financiële rekenkunde

 • 1.1 Inleiding financiele rekenkunde

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een van de fundamentele zaken van financiele rekenkunde
  Interest, de vergoeding die iemand ontvangen voor het uitlenen van zijn of haar geld
 • Waarom is interest een van de fundamentele zaken
  Bij investeringen of financieringen is het vaak een belangrijke rol maar bijvoorbeeld ook bij het lenen van geld of kortingen.
 • 1.2 Enkelvoudige interest en disconto

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is enkelvoudig interest en disconto
  Interest over een hoofdsom. wordt achteraf een jaar betaald
  Disconton over een hoofdsom, wordt vooraf van een jaar betaal
 • Hoe bereken je de volgende formule. Disconto= € 262,50; n = 1; K = 4737.50; hoeveel is i
  262,50 = 5000 x 1 x n
  262,50 = 5000 x n
  5000 / 262,5 = n
  n = 


              K
  Kn = ---------
            1 - n x d

  als het gaat om startkapitaal K0 dan is dat de contant waarde.
 • Hoe kan een disconto percentage worden omgerekend naar een enkelvoudig percentage?
  P (disconto) / 100 - P (disconto)
 • 1.5 Gemiddelden

 • Wat een gewogen gemiddelde?
  Reeks getallen waarvan de waarde het meest beindvloed wordt door de getallen met het grootste gewicht
 • Wat is het ongewogen gemiddelde?
  De som van de waarnemingen en delen door het aantal waarnemingen
 • 1.8 Kredietprovisie en rekenkundige rij

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.8
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom een rekenkundig rij?
  Je hebt een lange reeks getallen waar steeds hetzelfde gebeurt. Elk cijfer + 3 bv.
 • Hoe werkt een rekenkundige rij?
  tn = a + (n-1)v

  Rekenkundige reeks: vast bedrag; meetkundige reeks: vast percentage


  tn = de zoveeelste waarde
  a = t1 (de eerste term)
  v = verschil, de mutatie die steeds plaatsvind
  n = het aantal termen

  Totaal aantal termen:

  ET = 0,5 x n x (T1 + Tn) 

  Vb. 12 aflossingen van 2 maanden, beginnend na 2 maanden

  N = 12
  V = 2
  A = 2

  2 + (12-1) x 2 = 24

  0.5 * 12 * (2+ 24) = 156
 • 1.9 Toepassingen met enkelvoudige interest

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.9
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is het enkelvoudige interest handig
  Bij berekeningen over max 1 jaar. Daarna zal in de praktijk samengestelde interest worden gebruikt. Gebruikt bij: rekening courant, huurkoop, koop op afbetaling, leasing, etc.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart