Samenvatting: Cultuurgeschiedenis Van De Oudheid | 9789040077722 | Nathalie de Haan, et al

Samenvatting: Cultuurgeschiedenis Van De Oudheid | 9789040077722 | Nathalie de Haan, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Cultuurgeschiedenis van de oudheid | 9789040077722 | redactie, Nathalie de Haan, Stephan Mols.

 • 1 De mediterrane leefwereld

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat behelsde, volgens Polybius, het cultuurbegrip in de oudheid?

  Volgens de hellenistische historicus Polybius (200-118) is cultuur een levensbehoefte, een manier om de hardheid van het bestaan te verlichten en de sociale banden te versterken.
 • Wat kan men zeggen van de relatie tussen samenleving, cultuur en religie in de oudheid?

  De antieke samenlevingen waren doordrongen van religie, en veel van wat wij nu als culturele uitingen zien (toneel, dans), waren onderdeel van religieuze vieringen. De scheidslijnen tussen wat wij nu 'cultuur' en 'religie' noemen waren flinterdun of zelfs afwezig.
 • Waarom hebben de auteurs van het boek gekozen voor een 'ruimere context' van het cultuurbegrip in de oudheid?

  Zij hebben gekozen voor de context van het brede begrip 'de leefwereld', omdat pas wanneer er zicht is op het grotere geheel, duidelijk kan worden waarom sommige cultuuruitingen van de oudheid exemplarisch geworden zijn.
 • Welke factoren speelden mee bij het exemplarisch worden (voor ons) van cultuuruitingen van de oudheid?

  De waardering in de oudheid zelf, de overlevingskansen die de cultuuruitingen kregen, en de wijze waarop in latere tijd met dat cultuurgoed is omgegaan.
 • Welke problemen zijn er met de bronnen uit de antieke tijd?

  -Het bronnenbestand (geschreven bronnen, inscripties, archeologische resten) is zeer gering
  -ego-documenten zijn schaars.
  -Literaire bronnen zijn vaak gekleurd omdat zij geschreven zijn voor de elite.
  De dwarsdoorsnede van de antieke samenlevingen komt daardoor uit de meeste bronnen niet naar voren.
 • Wat was de betekenis van landschap en klimaat op het leven van de mensen in antieke samenlevingen?

  Men kon zich, met de beschikbare techniek en middelen van die tijd, slechts moeilijk weren tegen negatieve invloeden die op de leefomgeving inwerkten.
 • Wat bedoelde Plinius de Oudere in zijn voorwoord voor Naturalis Historia toen hij schreef: 'een zware opgave is het, aan oude onderwerpen een actuele gloed te geven'?

  Iedere evocatie van het verleden geeft ook (vooral) een eigentijds beeld.

  --De wetenschap is voortdurend in beweging, stelt steeds nieuwe vragen en levert nieuwe inzichten op.
  --Ons beeld van de oudheid is anders dan dat van een paar generaties geleden, omdat onze eigen wereld veranderd is, en blijft veranderen.
 • Wat was de betekenis van de taal in de oudheid?

  Gedurende de gehele oudheid werd het onderscheid tussen 'wij'en 'zij' , tussen 'ons'en 'de ander'gedefinieerd langs de lijnen van cultuur, met taal als één van de belangrijkste manifestaties
 • De auteurs noemen 2 processen die zowel oorzaak als gevolg zijn van de 'culturele verworvenheden  van de Griekse en Romeinse wereld. Welke?

  -Versterking  van de eigen (groeps) identiteit
  -Bevordering van sociale cohesie
 • 1.1 De zee

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke wijze bepaalde de Middellandse Zee het leven van de mensen in de oudheid

  Voor velen vormde zij het middel van bestaan:
  • visserij
  • transport goederen en mensen
  • uitwisseling nieuws en ideeën
   Tegelijkertijd vormde zij een bedreiging:

  • Piraterij

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Cultuurgeschiedenis Van De Oudheid