Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde

- Ronald Janse
ISBN-13 9789067043632
1345 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde Auteur: Ronald Janse ISBN: 9789067043632

 • 1 Het Nederlandse juridische landschap

 • Hoe heten de wetten van de Europese Unie en waarvan zijn ze afkomstig?
  Deze wetten heten verordeningen en zijn afkomstig van de Europese wetgever: het Europees Parlement en de Raad
 • Welke verdragen worden ook wel het primaire Unierecht genoemd?
  • EVRM
  • IVBPR: Internationale Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten
  • CEDAW: Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen
  • VEU
  • VWEU: Verdrag Werking Europese Unie
 • Welke twee kenmerken hebben rechtsbeginselen?
  1. Evaluatief, moreel karakter. Het betreft de principiële hoekstenen van de rechtsorde. Vb: billijkheid, redelijkheid, eerlijkheid, gelijkheid etc.
  2. Open karakter. Moeten eerst worden geïnterpreteerd
 • De staatsrechtelijke vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moeten aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van een van de Kamers van de Staten-Generaal. Deze regel is niet opgenomen in de wet. Uit welke rechtsbron is de regel afkomstig?
  De gewoonte.
 • Een nieuwe rechtsregel die de rechter formuleert in moeilijke gevallen, krijgt vaak algemene werking. Hoe wordt dit verschijnsel genoemd?
  Mild precedentenstelsel.
 • Welke instanties is/zijn verantwoordelijk voor rechterlijke rechtsvorming?
  De HR, de rechtbank Rotterdam en het Internationaal Gerechtshof.
 • Jurisprudentie geldt in Nederland als formele rechtsbron. Op grond waarvan?
  Rechtsautoriteiten gebruiken jurisprudentie in de rechtspraktijk als rechtsbron.
 • De EU Commissie stelt vast dat de reglementering van energiedrankjes voor minderjarigen verschilt per lidstaat en in sommige lidstaten zelfs afwezig is. Met welk instrument kan de EU zo snel mogelijk voor een eenduidige reglementering in de EU zorgen?
  Verordening.
 • 1.1 Inleiding

 • Welke rechtsbronnen vinden we o.a.in het Urgenda-arrest
  VN klimaatverdrag, mededelingen van de Europese commissie, het kelderluik arrest, wet milieubeheer.
 • Welke rechtsbron valt onder internationale verdragen en welke onder soft law
  VN klimaat verdrag, mededelingen Europese commissie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.