Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht

- A M M M van Zeijl
ISBN-13 9789001780067
1065 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht Auteur: A M M M van Zeijl ISBN: 9789001780067

 • 1 Enige grondbeginselen

 • wet in formele zin
  wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en Staten-generaal (parlement)
 • Wat is formeel recht?

  1. Recht dat de formele wetgever (Regering en Staten-Generaal) heeft gemaakt.
  2. Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.
  3. Alle regels die de rechten en plichten van de rechtssubjecten omschrijven

   2.Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.

 • Welke uitspraak is juist?

  1. De overheid kan deelnemen aan privaatrechtelijke rechtsverkeer.
  2. ls de overheid onroerende zaken verkrijgt, is uitsluitend het privaatrecht v an toepassing.
  3. Als de overheid aan het rechtsverkeer deelneemt, zijn slechts regels van publiekrecht van toepassing.
  1. De overheid kan deelnemen aan privaatrechtelijke rechtsverkeer.
 • 1.1 Rechtsregels

 • Wanneer zijn regels, rechtsregels ?

  Regels die door de bevoegde autoriteiten als rechtsregel wordt

  erkend,toegepast en afgedwongen.

 • 1.1.2 Dwingend en aanvullend(regelend) recht

 • Wat betekent dwingend recht, en wat is het gevolg van het overtreden hiervan?
  Dwingend recht betekent dat men niet van de rechtsregel mag afwijken. De sanctie voor het overtreden van een dwingend recht is nietigheid van de betreffende (rechts) handeling. De handeling is dan niet geldig.
 • Wanneer aanvullend recht van toepassing?

  Indien partijen zelf onderling geen regeling  hebben getroffen.

 • 1.1.3 Materieel recht en formeel recht

 • Wanneer iemand een maand als vakantiehulp heeft gewerkt en hij zegt: 'ik heb recht op betaling van een maand salaris', heeft hij dan een objectief recht of subjectief recht?
  Hij heeft een subjectief recht. Het objectief recht is dus 'het' recht op loon of op de koopsom.
 • 1.2.1 Wet

 • Wat is een wet in materiële zin?
  Dit zijn wettelijke regels die iedereen in Nederland na moet komen. Deze kunnen door verschillende overheidsorganen uitgevaardigd worden, zoals door de regering en de Staten-generaal gezamenlijk, door de regering alleen, door provincie of gemeente. Deze wetten hebben eenieder verbindende voorschriften bevatten.
 • Noem de rangoorde van de div. wettelijke regelingen.

  • Hogere regelingen gaan bover lagere regelingen.
  • Jongere regelingen gaan voor oudere regelingen.
  • Regelingen voor een bijzonder geval gaan voor algemene bepalingen.
 • 1.2.3 Jurisprudentie

 • Wie en wanneer maken zij gebruik van jurisprudentie?
  Advocaten en procereurs maken bij het procesvoeren gebruik van jurisprudentie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag