Het voorspel - De revolutie van 1917 westerse invloed in de burgeroorlog - De burgeroorlog westerse interventies

7 belangrijke vragen over Het voorspel - De revolutie van 1917 westerse invloed in de burgeroorlog - De burgeroorlog westerse interventies

Wat gaf de mislukte interventie van de kapitalisten voor gedachten aan de bolsjewisten?

Dat zij de eerste beste gelegenheid zouden aangrijpen om deze Sovjet-Unie te vernietigen.
Rapporteer

Wat zijn de oorzaken van de nederlaag van de Witten?

- Zij gaven geen duidelijk antwoord op de bekommerinissen van de bevolking
- Zij gaven geen verhaal van hoop en toekomst
- Zij hadden geen gezag over de troepen in het veld
- Het officierenkorps was hoofdzakelijk gevormd door de oude tsaristische school, had een autovratische mentaliteit en was belust op wraak
- De bolsjewisten hadden een veel beter georganiseerd terreuraparaat
- Veel vreemde communisten (andere nationaliteiten als de Russen) streden aan de kant van de roden
Rapporteer

Waarom interesseerde de meerderheid van de Russische bevolking zich weinig voor de uitkomst van de burgeroorlog?

Omdat zij ongestoord een leven binnen de grenzen van hun dorp wilden leiden, onder het gezag van de plaatselijke sovjet. Ze vreesden bemoeiing van buitenaf, Rood of wit, omdat die meestal op terreur afgedwongen en overdreven voedselleveringen neerkwam.
Rapporteer

Welke admiraal opereerde sinds november 1918 in Siberië als Witte admiraal?

Admiraal Alexander Koltsjak, die een plaatselijk sociaalrevolutonair regima had omverworpen en hij werd gesteund door Britten en Fransen. Hij was eerlijk maar had geen militarie en bestuurservaring. Hij verloor zijn achterban toen er een inflatie uitbrak. Hij moest beloven aan de geallieerden een democratisch regime te vestigen, nadat de overwinnaars van de Grote oorlog in Versailles verklaarden hem met alle middelen te zullen bijstaan.

Echter Koltsjak werd verslagen door Rode legers en hij werd door Tsjecho-Slowakije uitgeleverd aan de roden zodat zij een vrije doorgang kregen.
Rapporteer

Waarom vochten de Witte legers tegen de Bolsjewisten en slaagden zij daar niet altijd goed in?

Omdat zij het bolsjewisme wilden bestrijden, maar ze werden het niet eens over de volgen tactiek. Vooral Fransen waren tegen het Bolsjewisme, omdat zij veel goederen en bezittingen in Frankrijk hadden genationaliseerd.
Rapporteer

Welke interventies kwamen er in 1918 in Rusland?

Britse troepen, Fransen en Amerikanen vielen Moermansk binnen om wapens voedsel en goederen te beschermen zodat ze niet in Duitse handen vielen.

Japan namen de haven Vladivostok in, later met Britse, Franse, Italiaanse en Canadese detachementen. Het was Japan echter te doen om Mantsjoerije te bezetten en de VS probeerde dat weer te verhinderen.
Rapporteer

Waarom werd het communistische regime aanvankelijk niet gevreesd?

Omdat niemand dacht dat het lang stand zou kunnen houden. Wel moest vermeden worden dat de Duitsers wapens en oorlogsmateriaal van de geallieerden , die in Russische havens lagen opgeslagen, zou veroveren.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart