Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - De toestand in Oost-Europa (1945-1948) - Tsjecho-Slowakije

7 belangrijke vragen over Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - De toestand in Oost-Europa (1945-1948) - Tsjecho-Slowakije

Sinds wanneer was het Slavische Tsjecho-SLowakije meer op de Su dan op het westen gericht?

Sinds het verraad van München (1938). OP 12 decemeber 1943 tekende de president van de regering in ballingschap in Londen, Edvard Benes, in Moskou een verdrag van vriendschap, wederzijdse hulp en naoorlogse samenwerking met de SOvjet-Unie. Dat verdrag bepaalde dat beide landen elkaar zouden steunen militair bij een nieuwe Duitse aanval. Ook spraken zij af om geen bondgenootschappen en coalitites die tegen de verdragspartner gerichtwaren aan te nemen. Hiermee maakte Tsjecho-Slowakije deel uit van de SOvjetbufferzone tegen Duitsland en behoorde het tot de politieke invloedszone van de SOvjet-Unie.
Rapporteer

Waneer werkte de Tsjechen zonder wveel weerstand mee aan de Duitse oorlogsindustrie?

Na de aanslag op de protector Reinhard Heydrich op 27 mei 1942
Rapporteer

Hoe kwam het dat Tsjecho-Slowakije steeds afhankelijker werd van de Sovjet-Unie?

De Amerikanen hadden een afwijzende houding tegenover Tsjecho-Slowakije en wilden geen lening toe staan zolang er communisten in de regering zaten. OP die manier werden ze steeds afhankelijker van Moskou. Dit was vooral na 1947 het geval na een mislukte oogst en de SU 600.000 ton graan aanboden en de Amerikanen steun weigerden te geven.

Rapporteer

Hoe was de uitslag van de verkieziengenvan 26 mei 1946?

De communisten kwamen met 38% van de 300 zetels uit de bus. De communist Klement Gottwald vormde een nieuwe Nationale Frontregering. De communisten beschikten over negen portefeuilles waaronder Landbouw en Binnenlandse zaken, de andere partijen hadden er dertien. Daarenboven waren er twee partijloze minsiters, die communistvriendelijk werden beschouwd en eer waren drei sociaaldemocratische ministers die ook dicht bij de communisten stonden.
Rapporteer

Hoe verliep de Staatsgreep die begon op 27 augustus?

Met de mederwerking van Het Slowaakse leger begon de coup in het oosten van Slowakije waar de komst van het ROde leger spoedig werd verwacht. Op hetzelfde ogenblik woedde de opstand van het Poolse geheime leger in Warschau en de Sovjets reageerden op dezelfde manier; ze bleven waar ze waren en beletten de Brritten en Amerikanen op hun vliegvelden te landen om de opstandelingen te kunne bevoorraden. De Duitse legereenheden versloegen de troepen van de Slowaakse Nationale Raad en namen de macht over van de gevluchte Tiso.
Rapporteer

Wat deden een aantal tegenstanders van Tiso in de loop van 1943?

Zij verenigden zich in een Slowaakse Nationale Raad bestaande uit Liberalen, sociaaldemocraten en communisten,. Ze raakten er een akkoord over een aantal programmapunten, waaronder de wederoprichting van de Tsjecho-Slowaakse staat. Om aan de Sovjets duidelijk te donen in welk kamp ze stonden wilden ze een staatsgreep tegen het regime van Tiso.
Rapporteer

Hoe verliep de samenwerking in Slowakije met de Duitsers?

Een stuk moeizamer, de Duitsers kregen minder vat op het regime van Jozef Tiso die een katholiek-solidaristisch regime had gevestigd. Het Slowaakse leger streed zonder veel enthousiasme mee tegen de Sovjet-Unie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart