Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - De toestand in Oost-Europa (1945-1948) - Finland

3 belangrijke vragen over Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - De toestand in Oost-Europa (1945-1948) - Finland

WaaWat hadden de Sovjets de Finnen verplicht na de wapenstilstand van 1944?

Alle duitse soldaten uit Lapland te verjagen

Rapporteer

Heo werd Finland bestuurd na de oorlog?

Door coalitieregeringen,waarin communisten een voorname rol speelden. Deze bijzonder nationalistische commuinissten voelden weinig voor een sstatsgreep noch voor de oplslorping door de SU.
Rapporteer

Wat stond er in het vriendschaps- en bijstandsverdrag van 6 april 1948?

Finland beloofde zich te verzetten tegen een gebeurlijke aanval van Duitsland of diens bondgenoten en de SU te hulp te roepen. Biede partijen zouden geen bondgenootschappen afsluiten die tegenelkaar waren gericht. Ze garandeerden dat ze zich nicet in elkaars binnenlandse aangelegenheden zouden mengen.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart