Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De strijd om de derde wereld - Het arabische nationalisme

3 belangrijke vragen over Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De strijd om de derde wereld - Het arabische nationalisme

Hoe was de bescheiden Sovjetaanwezigheid in de derde wereld?

Stalin noch Chroestjov waren uit op het stichten van marxistische regimes in de derde wereld, wel verleende Chroestjov hulp aan Arabische nationalistische regimes die zich tegen de imperailisten of exkolonisatoren verzetten.
Rapporteer

Wat gebeurde er toen Nasser in 1956 het Suezkanaal nationaliseerde?

HIerdoor schaadde financiële belangen van de Britten en Fransen. Zonder medeweten van de VS complotteerden Fransen, Vritten en Israëlis en besltoen ze NAsser aan te vallen.
Rapporteer

Wat deed Eisenhower tijdens de aanval van Britten, Fransen en Israëlis op Egypte?

Hij oefende druk uit en ze staakten dan ook hun opmars op 7 en 8 november 1956
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart