Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De destalinisatietoespraak van Chroestjov opstanden in po - Hongarije

6 belangrijke vragen over Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De destalinisatietoespraak van Chroestjov opstanden in po - Hongarije

Wat voor een machtswisseling bracht geen rust?

Die van de gehate Rakosi naar de stalinistische Gëro
Rapporteer

Wie was het voorbeeld voor Intellectuelen en schrijvers in Hongarije?

Imre Nagy, die door Chroestjov als eerste minister was afgezet in 1955. Hij had een hervormingsprogramma afgekondigd, die hij met sabotage van Rakosi niet kon uitvoeren. Hij wilde in de landbouw meer investeren dan in de industrie en de vrije landbouw meer mogelijk maken. Hij pleitte ook voor he tinvoeren van een ware reachstaat. Nagyu  was op een naïve manier blijven hopen dat een soor democratische sovcialistische maatshappij in een onafhankelijk Hongarije te kunnen opbouwen.
Rapporteer

Wat deden Soeslov en Mikoyan nadat dNAgy de bevolking had toegesproken?

ZIj riepen de HOngaarse partijbestuur bijeene enn besloten Gero te vervangen door de communistische leider Janos Kadar. Ondertussen vochten in Boedapest vrijehidssstrijders en de soldaten uit het Hongaarse leger tegen de Sovjettroepen. Overal vormden zich spontaan raden en copmités van burghers die de openbare orde handhaafden voor de bevoorrading instonden, politieke eisen formuleeerden en soms ook de strijf tegen de Sovjettroepen organiseerden.
Rapporteer

Hoe ver wilden sommige vrijheidsstijders en comités gaan?

Ze eisten het verdwijenen van de Sovjettropeen, een meerpartijendemocratie, zelfbestuur naar Joegoslavisch model van de werrknemers in de bedrijven en terugtrekking van hognarije uit het Pacgt van Warschau
Rapporteer

Wat besoten Chroestjov en zijn vollega's uit het presidium op 31 oktober te doen met Hongarije? Nadat zij een rapport hadden gekregen van Mikoyan en Soeslov dat Hongarije net als Oostenrijk en JOegoslavië wilde breken met het vommunisme van de SU en neutraal wilden worden

Ze besloten massaal militair geweld te gebruiken om het socialisme in Hongarije te redden/ e De operatie Vikhr zou op 4 novmeber starten, de Amerikanen zouden de Hongaren slechtrs symbolisch steunen en de SU had dus vrij spel. \
Rapporteer

Hoe probeerde de SOvjetleiders steun te winnen voor operatie Vikhr?

Er werd contact opgenomen met China, Mao toonde begrip voor de SOvjeactie. De Tsjechoslowaakse, Bulgaarse en Roemeense leiders stuende de actie maar al te graag.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart