Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Kennedy, Johnson Vietnamtragedie (1963-1968) - Kennedy

11 belangrijke vragen over Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Kennedy, Johnson Vietnamtragedie (1963-1968) - Kennedy

Waarom was Kennedy geen duidelijke voorstander van het inzetten van Amerikaanse gevechtseenheden en moest hij zijn generaaals die dat wel wilden in toom houden?

Het was Kennedy opgevallen als jong congreslid in 1951 in Frans Indochina dat de bevolking overwegend achter Ho Chi Minh stond. Hij dacht ook dat als het Franse leger niet van de Vietnamezen won, de Amerikanen dat ook niet zouden doen.
Rapporteer

Wat dacht Kennedy dat de enige haalbare Kaart was van Indochina?

Dat neutralisering van Laos, Cambodja en Zuid-Vietnam de enige haalbare kaartt was en hij streefde stiekem die politiek ook na. In het openbaar moest hij natuurlijk een hevig en militant anticommunistisch discours afsteken en zich tezelfdertijd voorzichtig verzetten tegen zijn veiligheidsbureaucratie, die tegen neutralisering en voor militaire interventie opkwam.
Rapporteer

Wat liet Kennedy op 11 november 1961 toe op de vergadering van de NSC?

De oprichting van het Military Assistance Command Vientam (MACV) in Saigon waar alleen adviseurs en instructeurs werkzaam waren. Ook werden helikopters en vliegtuigen ter beschikking gesteld van het MACV.
Rapporteer

Wat wilde Kennedy bereiken met India in 1962?

TOen wilde hij onderhandelen over de neutralisering van Zuid-Vietnam. Maar dat werd geboycot door de veriligheidsbureaucratie. De verenigde Starten stonden officileel helemaal achter het regime van DIem, dat uiteraard tot het Amerikaanse kamp wilde behoren.
Rapporteer

Hoe werd het duidelijk dat de Sovjet-Unie op kwam neutralisering van Zuid-Vietnam?

Op verzoek van de Noord-Vietnamezen zou ook de Franse president Gaulle het neutralisme  bepleiten. Ho Tsji Minh was eerst nationalist en dan pas communist, zijn uieindelijke doel was een verenigd Vietnma dat autonoom, zou functioneren. De neutralisering van Zuid-Vietnam zag hij als eerste stap naar latere hereniging.
Rapporteer

Hoe handelde Chroesjtsjov met Vietnam?

Hij had weinig vat op de Vietnamese communisten en besliste in augustus 1963 zich helemaal op Indochina terug te trekken. Van 1960 tot 1965 leverden de Sovjets geen wapens meer aan Noord-Vietnam, zij lieten het terrein aan de Chinezen over. Deze hadden in maart 1963 beloofd Noord-Vietnam militair te steunen en het land te verdedigen bij een gebeurlijke Amerikaanse aanval.
Rapporteer

Wat voor een contraproductieve maatregel kondigde Diem af?

De maatregel van verstertke dropen, waar de plattelandsbevolking  buiten het bereik en de invloed van het Nationaal Bevrijdingsfront en de communisten zouden leven. Het was een contraproductieve maatregel en werd na Diems dood afgeschaft.
Rapporteer

Wat wisten de Amerikanen over Diems broer?

Dat hij dubbel spel speelde, hij had contacten met het Nationaal bevrijdingsfront en in het geheim met afgezanten van Ho Tsji Minh in India wilde onderhandelen over de neutralisering van Vietnam
Rapporteer

Wat voor een plan liet Kennedy maken door McNamara en de voorzitter van de stafchefs, generaal MAxwell Taylor?

Een plan wat in 1963 al duizend militarien uit Vientam zou laten terugtrekken en tegen eind 1965 alle militairen. Beide voelden zich geen voorstander van deze maatregel, maar voelde zich verplzicht eraan mee te werken omwille van hun loyaliteit tegenover de president en zijn broer. kennedy leefde echter niet lang genoeg om het plan uit te voeren.
Rapporteer

Wat liet Kennedy op 24 augustus toe ?

Dat de CIA in contact trad met een aantal Zuid-Vietnamese generaaals om een staatsgreep tegen Diem te organiseren. De Cia en de Amerikaanse militarien in Saigon wilden Diem weg omdat hij wou onderhandeln met Hanoi.

Diem werd op 1 november 1963 samen met zijn broer vermoord.
Rapporteer

Waarom bleef de positie van de neutralist prins Souvanna Phouma in Laos wankel?

Omdat de Noord-Vietnamezen de voor hen levensblenagrijke Hpo Tsji Minhroute niet wilden prijsgeven. Het pad werd steeds breder gemaakt met de hulp van de plaatselijke communisten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart