Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Kennedy's 'aangepaste antwoord' Berlijnse Muur (13 augustus 1961)

5 belangrijke vragen over Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Kennedy's 'aangepaste antwoord' Berlijnse Muur (13 augustus 1961)

Hoe was Kennedys politiek?

Hij wilde verhindeene dat de Sovjets sterker werden, iedere verovering of uitbreiding van hun inlorfsfeer werd als nederlaag beschouwd.
Rapporteer

Wat was het succes van de CIA in het midden OOsten onder Kennedy?

In Irak kon de dicator kolonel Abdel Karim Kassim, die een erg antiwesterse koers voer met duizenden aanhangers worden vermoord. Echter de nieuwe BAathgezinde regering werd al in November door nassergezinde officieren omvergeworpen, wat toch een tegenslag was. m
Rapporteer

Hoe pakte Kennedy de militarie bedreiging aan?

Regeringen die a te rekenen kregenm met een sterke communistische oppositie onvingen hulp. Om guerlillabewegingen te bekampen werden speciale eenheden, Groene BAretten, ophgeleid. Het landleger werd met meerdere divisies aangevulf, terwijl de marine meer schepen en de luchtmacht meer vliegtuigen kreeg.

Maar vooral werd gesteld dat een selectieve kernoorlog kon worden gevoerd, kennedy dacht een kernoorlog tot militarie doelen te kunnen beperken en meende dat de SOvjets dat ook zouden doen. Op die manier werd zo'n oorlog weer realisitscvh en kon effecitef met kernmacht worden gedreigd.

Rapporteer

Wat voor een conferwentie was er op 3 en 4 juli in 1961?

Eentje tussen Chroestjov en KEnnedy ein Wenen. HEt was v oor beide partijene een zeer grimmige ontmoeting en het kwam niet tot een akkoord.

Chroestjov vond geen gehoor voor een oplossing van het \Duitse vraagstuk en zijn plannen. Na de mislukte conferentie nam de spanning steeds m eer toe.
Rapporteer

Hoe kwam het dat de bouw van de muur paradoxaal rust bracht in het westen?

Het Sovjetultimatum verviel immers, en na de Cubaanse ciris erkenden de SOvjets inpliciet het bvehoud van het beswtaande stauut van West-Berlijn
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart