Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De strijd om de derde wereld - Vientam en Laos

6 belangrijke vragen over Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De strijd om de derde wereld - Vientam en Laos

Wat werd er op de Conferentei van Genève afgesproken over Indochina?

Vietnam zou voorlopig in Noord en Zuid Vietnam opgesplitst worden, met de zeventiende breedtegraad als grens.

In 1956 zouden vrije verkiezingen gehouden worden om Vietnam te verenigen.

Rapporteer

Hoe werd het noorden van Vietnam na de conferentie bestuurd?

Door de communistische vietnminh,. Ho tsji Minh de leider van de communisten had met Amerikanen in de tweede wereldoorlog samengewerkt tegen de Japanse overheerser.  Toen zij na de tweede wereldoorlog steun vroegen tegen het Franse kolonialiusme aarzelden de Aemriekanen. Truman wilde de fransen niet voo rhet hoofd stoten.

Hotsji Minh roeide in het 'bevrijde' Noord-Vietnam de klasse van de grootgrondbezitters uit en collectiviseerde de landbouw. Er kwam een dwingend gezag en een bescheiden industrialisereing.
Rapporteer

Hoe besloten Eisenhower en Dulles de strijd tegen het communisme te strijden?

Door een opbouw van een anticommuinistische staat in het Zuiden. Tegen de zin van de Fransen werd Ngo Dinh Diem aangesteld tot eerste minister. Hij werd niet aanvaard omdat hij katholiek was en de meeste Vietnamezen boedhisstisch. Diem was anti-frans en vooral anticommunistisch.

Rapporteer

Hoe ging Diem te werk in Zuid-Vietnam?

Hij werd president na een vervalste volksraadpleging op 26 oktober 1955. Hij vestigde een familiale dicatuur. De kathoilieke kerk werd de grootste landeigenaar in Zuid-Vietnam. Diem saboteerde met goedkeuring van Dulles en Eisenhower de verkiuezingen van juli 1956 omdat hij vreesde dat de Vietminh zou winnen.

Rapporteer

Waarom reageerde Noord-Vietnam enkel verbaal op de schending van de afspraken van Geneve tussen 1954 en 1959"?

Omdat noch de Sovjet-Unie noch CHina het ogenblik gunstig vond om de woede van de Amerikanen op te wekken door Noord-Vietnam in Zuid-Vietnam binnen te aten vallen.
Rapporteer

Wat is de Vietcong die op 20 december 1960 werd opgericht?

Een coalitie van oppositiebewegingen tegen Diem, die zichzelf het NAtionaal Bevrijdingsfroint van Zuid-Vietnam noemde. HEt stond sterk onder invbloed van Noord-Vietnam en zij streeefde nofficieel naar de vorming van een neutralistische Zuidvietnamese coalitieregring die met Noord-Vietnam zou onderhandlen.

Het bleef in het begin een autonome koers varen ook al waren zij zeer afhankelijk van Noord-Vietnam.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart