Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - De toestand in Oost-Europa (1945-1948)

3 belangrijke vragen over Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - De toestand in Oost-Europa (1945-1948)

Wat wilde Stalin wat betreft de Oost-Europese landen in de periode van 1944-1945?

Niet gelijk gelijk schakelen. onder het kernwoord 'niewe democratie' dacht hij aan een systeem dat arbeiders en boeren meer welvaart en macht zou bezorgen. Dat systeem zou niet door eern revoltuei, maar geleidelijk aan door democratisch gekozen coalitieregeringen tot stand moeten komen.

Belangrij rijk was dat de gronden onder de boeren verdeeld werden en de grote bedrijven genationaliseerd.
Rapporteer

Hoe waren de communisten in Bulgarije, Roemenië en Hongarije?

Ze speelden een grote rol in het verzet of kwamen als oorlogshelden van het Rode leger in hun land terug.
- Ze waren voortreffelijk georganiseerd
- Door landbouwhervormingen konden ze snel rekeken op steun van arme halffeodale boeren, die de meerderheid van de bevolking uitmaakten
- Vele intellecturelen voelden zich ook aangetrokken tot het commuisme, dat het facisme had verslagen
- De plaatselijke communisten konden op steun van het Rode Leger steuneen, dat hen als enige echte vrienden van de Sovjet-Unie beschouwde
Rapporteer

Wat zijn overeenokmsten in de machtwisseling in Bulgarije, Roemenië en Hongarije?

- Deze drie landen waren nog half feodaal en kenden geen echte democratische traditie.
- Ze bevonden zich in de periferie van de mondiale marktmaatschappij
- Ze waren bondgenoten van nazi-Duitsland geweest en de meeste politici waren fascisten of hadden zich door collaboratie gecompromiteerd
-
De communisten hadden een grote rol in het verzet gespeeld of kwamen als helden in het Rode leger in hun land terug

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart