Het voorspel - Uit drang tot zelfbehoud koos Stalin uiteindelijk voor Hitler (1936-1941) - De Tweede wereldoorlog

5 belangrijke vragen over Het voorspel - Uit drang tot zelfbehoud koos Stalin uiteindelijk voor Hitler (1936-1941) - De Tweede wereldoorlog

Hoe wilden de Duitsers en Russen de spanningen na de Roemeense grenzen garantie oplossen?

Door besprekingen te houden in BErlijn. Molotov, von Ribbentrop en Hitler maakte ruzeie.

Hitler had Finnen bescherming aangeboden en er troepen naartoe gestuurd, terwijl Rusland het als haar invloedssfeer beschouwde. Molotov stelde dan voor om ZUid-BOekovina door de SU in te laten lijven, maar HItler wilde dat niet omdat dit te dicht bij de oliebronnen van Duitsland zou zijn. 

Vooral over Bulgarije was het meningsvershcil groot; Hitler en Stalin wilden dat land beheersen.
Rapporteer

Waarom garandeerden Duitsland de Roemeense grenzen en drongen Duitse troepen in 1940 massaal Roemenië binnen?

Omdat zij niet wilden dat de Sovjets Roemenië binnen zouden vallen en het in haar invloedssfeer zou brengen, zij waren namelijk afhankelijk van de oliebevoorrading uit Roemenië. Dit gaf uiteraard spanning tussen de Russen en Duitsers.
Rapporteer

Hoe kon Stalin gebruik maken van de afgeleide werel wat betreft het geheime protocol van zijn Hitlerverdrag?

De wereld was nu afgeleid en Stalin kon makkelijk Baltische landen Litouwen, Estland en Letland annexeren. Inlijving van Besarabië en Noord-Noekovina lokte ook weinig commentaar uit. Een nieuw Sovjetrepubliek, Moldavië werd gesticht voor het Romeeenssprekende deel. De SU had nu de Donaumonding in hadden en kon dus de scheepvaart controleren.
Rapporteer

Waarom was Stalin blij dat in 1940 Groot-Brittanië en Frankrijk aan werden gevallen door Hitler?

Omdat De kapitalisten elkaar zouden verscheuren. Hij had wel gehoopt op een langdurige slepende oorlog. Hierdoor zou Duitsland niet meer in staat zijn om de SU aan te vallen.
Rapporteer

Wat gebeurde er na 1 september 1939 met Polen na de aanval van Duitsland?

Polen werd verdeeld tussen Duitsland en Rusland. Bovendien wilden zij Hitler en Stalin verdwijning van de Poolse staat.

Ook kwam er een verdrag bij, er werd beslist dat Duitsers alle Poolssprekende gebieden in handen kregen en de SOvjets zich tevreden moesten stellen met Oekraïense en Wit-Russische. Deze gebieden werden gelijk bij de Sovjet-Unie gevoegd.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart