Het voorspel - De Grote Depressie: De Sovjet-Unie wordt een 'respectabel lid' van de internationale gemeenschap (1930-1936)

7 belangrijke vragen over Het voorspel - De Grote Depressie: De Sovjet-Unie wordt een 'respectabel lid' van de internationale gemeenschap (1930-1936)

Wanneer begonnen westerse landen de Sovjet-Unie als een normale partner te beschouwen?

Vanaf 1933 toen de Verenigde Staten haar erkende.
Rapporteer

Hoe was de buitenlandse politiek in de periode van 1930-1936?

Die berperkte zich tot een zorgvuldig laveren om een conflict te proberen te vermijden.

Toen Japan in 1931 Mantsjoerije, wat bi China hoorde, veroverde leek een oorlog tussen de SU en Japan nakend. Met Stalins goedkeuring sloot de Chinese communist MAo in 1936 een bondgenootschap met de nationalistische Tsjang Kai-sjek gericht tegen de Japanse agressors. Daarmee provoceerde hij de Japanse legerleiding die vreesde dat China op die manier onder communistische,d eus Sovjetinvloed zou geraken. In 1937 viel Japan China binnen, en de Japans-Chinese oorlog brak uit. Dit kwam Stalin goed uit.
Rapporteer

Waarom besloot de Britse regering die op de hoogte was van de wantoestanden in de SU niets te doen? en de VS? en de volkenbond?

Omdat zij de goede economische betrekkingen met de SU niet in het gedrang wilden brengen. Groot-Brittanië kocht in die jaren 40% van de graanexport uit de Sovjet-Unie op.

De VS besloot haar mond te houden omdat zij bezig was diplomatieke betrekkingen met de SU aan te knopen.

De volkenbond hield haar mond over de volkenmoord op de Oekraïners en de Wit-Russen omdat velen wilden dat de Sovjet-Unie lid zou worden van de Volkenbond en zij bang waren dat de onderhandelingen hierdoor bemoeilijkt zouden worden.
Rapporteer

Hoe wilde Stalin zo snel mogelijk industrialiseren en een moderne infrastructuur opbouwen?

Door kapitaal wat nodig was uit de landbouw te halen. Eind 1929 begon hij met verplichte collectivisering van de landbouw, dat betekende dat koelakken  als klasse moest uitroeien en de andere boeren tot aansluiting bij de kolchozen verplichten.

Er onstond hierdoor terreur en ontreddering op het platteland leidde tot een hongersnood.
Rapporteer

Hoe stonden sommige westerse linkse intellectuelen tegenover de SU ten tijde van de depressie?

Positief, er was geen werkloosheid in de SU en iedereen werkte blijkbaar vol vertrouwen aan de opbouw van de eerste socialistische staat.
Rapporteer

Waneer zag Stalin dat het kapitalisme ook dat dieptepunt van fascisme zou overleven?

De economische crisis zorgde voor aantal politieke aardverschuivingen. In de VS kon democraat Franklin Roosevelt aan de macht komen met een programma dat gericht was op de bestrijding van de economische malaise. Eveneens werd in 1933 Hitler rijkskanselier nada t hij in een aantal  verkiezingscamagnes hadnig op de miserie van werklozen had ingespeeld.

Rapporteer

Hoe keek Stalin tegen het fascisme aan?

Hij zag dit als allerlaatste stadium van het overrijpe kapitalisme, dat aan zijn eigen tegenstellingen ten onder zou gaan
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart