Samenvatting De Republiek in een tijd van vorsten Afbeelding van boekomslag

Samenvatting De Republiek In Een Tijd Van Vorsten

- Pia Fruytier, et al
ISBN-10 9034572358 ISBN-13 9789034572356
389 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - De Republiek in een tijd van vorsten Auteur: Pia Fruytier Leo Salemink, Judith Tadema ISBN: 9789034572356

 • 1 een keizer met 72 titels (1477-1555)

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke jaartallen behoren bij keizer Karel V, en welke gebeurtenissen duiden deze aan?
  1500: Geboortejaar 1515: Het jaar waarin hij gaat regeren 1555: Jaar van aftreden
 • Wat is het verschil tussen Karel de Grote en Karel V?

  Karel de Grote: veroveraar die via oorlogen zijn rijk uitbreidde

  Karel V: erfde bijna al zijn land en titels en voerde alleen verdedigende oorlogen

 • Wat streefde Karel V vooral na?
  Eenheid in zijn rijk, alle neuzen de zelfde kant op; en wel in de richting van de keizer. Dat te bereiken beschouwde hij als zijn heilige opdracht.
 • 1.1 machtswellust en overmoed van de bourgondiërs

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke manier vergrootten in de vijftiende eeuw de hertogen hun bezittingen en hun invloed?
  Door middel van het voeren van oorlogen, doordachte vredesverdragen, gearrangeerde huwelijken, bontgenootschappen, moord met voorbedachte rade en verraad. 
 • Wat gebeurde er allemaal aan het einde van de middeleeuwen?
  • nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
  • ontdekkingsreizigers ontdekken nieuw land
  • nieuw mensbeeld
  • geloof krijgt nieuwe inhoud
 • Wat zijn de Nederlandse gewesten?
  Vlaanderen, Namen, Artesië, Brabant en Henegouwen, Luxemburg, Holland en Zeeland.
 • Waarom konden de Staten-Generaal geen snelle beslissingen nemen? En werden hierdoor geen grote beslissingen genomen?
  Bij onverwachte gebeurtenissen moesten ze ruggespraak houden in het gewest zelf. Maar ze konden wel grote beslissingen nemen, over bijvoorbeeld oorlogsvoering en buitenlandse politiek. 
 • Noem drie manieren waarop Karel V zijn centralisatiepolitiek in de Nederlanden vorm gaf.
  Hij sloot een verdrag met Frans I, dat moest garanderen dat deze Franse koning geen rechten meer op delen van de Nederlanden kon laten gelden. Daarnaast was de Pragmatieke Sanctie (1549) een belangrijke stap, daarin werd vastgelegd dat de zeventien gewesten voortaan één ondeelbaar erfgoed waren. Hij maakte van de Nederlanden een aaneengesloten geheel. 
 • Op welke manier konden gelovigen hun zonden in 1517 afkopen?
  Door het kopen van een aflaat. Zo werd de kerk slapend rijk. Maarten Luther had veel kritiek op de rijkdom van de kerk.
 • Welke drie bestuurlijke organen stelde Karel V in?
  De centrale raden: de geheime raad (soort ministerie v. binnenlandse zaken en justitie) en ministerie van financiën. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart