Filosofie in de tweede helft van de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw

7 belangrijke vragen over Filosofie in de tweede helft van de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw

Van wie had Adorno invloeden gekregen?

Hegel en Marx
Rapporteer

Welk soort theorie is de theorie van Adorno?

Een pessimistische theorie.
Rapporteer

Waaruit is de milieu- of ecofilosofie gegroeid?

Uit de ecologische beweging.
Rapporteer

Welke globale milieuproblemen zijn er?

 • Uitputting van de energiebronnen en ander hulpbronnen waarvan de voorraden eindig zijn
 • stijgende productie van afval
 • uitroeien van dieren- en plantensoorten en zo de biodiversiteit verminderen
Rapporteer

Wat is de opgave van de milieufilosofie?

 • Te achterhalen of de processen voldoende samenhang vertonen
 • te weten te komen waar de oorzaak van de ontsporing te vinden is
 • te zoeken hoe men het probleem kan oplossen door acties die de basisoorzaken wegnemen en de schade herstellen
Rapporteer

Wat doet men de milieufilosofie met het antropocentrisme?

Men stelt er relevante varianten voor op: ecocentrisme, biocentrisme en pathocentrisme
Rapporteer

Wat zijn belangrijke onderwerpen binnen de bio-ethiek?

 • De dood
 • genetische manipulatie
 • contraceptie en geboorteregeling
 • seksualiteit en reproductie
 • experimenten op mensen
 • verbruikers- en patiëntenverenigingen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart