Moderne filosofie - Het rationalisme: Descartes, Spinoza en Leibniz - Descartes

7 belangrijke vragen over Moderne filosofie - Het rationalisme: Descartes, Spinoza en Leibniz - Descartes

Door wie, waar en wanneer werd het rationalisme geïntroduceerd?

Door Descartes in Frankrijk in de 17de eeuw.
Rapporteer

Tot welke opvatting kwam Descartes?

Wanneer men over de totaliteit van de wereld ware kennis wil verwerven, moet men beroep doen op de methode van de wiskunde.
Rapporteer

Wat zijn 'des idées claires et distinctes' van Descartes?

De heldere en duidelijke ideeën over de ruimtelijke of 'uitgebreide' wereld rondom ons.
Rapporteer

Wat is het rationalisme in de strikte zin van het woord, bij onder andere Descartes?

Een denkwijze die alleen beroep wil doe op klare en duidelijk begrippen, vastgelegd in axioma's waaruit al de rest wordt afgeleid.
Rapporteer

Wat is het dualisme, geïntroduceerd door het Cartesianisme?

De opvatting dat er twee soorten dingen of substanties bestaan in de werkelijkheid. (het stoffelijke/materiële en het geestelijke)
Rapporteer

Wat waren de twee zwakheden van het Cartesiaans mechanicisme?

  • Kennistheoretisch: niet in staat om onderscheid tussen wiskunde en natuurkunde duidelijk te maken.
  • Metafysisch: dualisme was zeer moeilijk houdbaar
Rapporteer

Wat is volgens Descartes het volmaakte wezen?

Een wezen dat alle positieve eigenschappen op een volmaakte wijze bezit. (God)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart