De pijlers van het westerse denken in de Oudheid Middeleeuwen - Hellenistische en Romeinse filosofie - Epicurisme

7 belangrijke vragen over De pijlers van het westerse denken in de Oudheid Middeleeuwen - Hellenistische en Romeinse filosofie - Epicurisme

Wie waren de voorlopers van het epicurisme?

De volgelingen van Socrates.
Rapporteer

Wie waren de grondleggers van de hedonistische filosofie?

Aristippus van Cyrene en de Cyreneïsche school
Rapporteer

Wat houdt de hedonistische filosofie in?

Men beschouwt lust als het hoogste doel van leven.
Rapporteer

Wat staat voor Lucretius centraal?

Dat Epicurus de mensen van bijgeloof en vrees voor de goden heeft bevrijd.
Rapporteer

Wat is filosofie voor Epicurus?

Een bezigheid waarvan de beoefenaar beter kan worden.
Rapporteer

Waarom werd het epicurisme als een ’goddeloze’ filosofie beschouwd?

Epicurus ontkende het bestaan van een ordenende intelligentie in de wereld.
Rapporteer

Wat is de epicureïsche fysica?

Een bewerking van het atomisme van Democritus.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart