Moderne filosofie - Het rationalisme: Descartes, Spinoza en Leibniz - Leibniz

6 belangrijke vragen over Moderne filosofie - Het rationalisme: Descartes, Spinoza en Leibniz - Leibniz

Wat maakt Leibniz een belangrijke filosoof?

Hij was één van de laatste denkers in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte die alle gebieden van wetenschap en filosofie kende.
Rapporteer

Wat heeft Leibniz gemeenschappelijk met Newton?

Ze zijn samen (maar onafhankelijk van elkaar) de grondleggers van de differentiaalrekening.
Rapporteer

Wat zijn de 'monaden' van Leibniz?

In tegenstelling tot Spinoza, gelooft Leibniz niet dat er maar één substantie is, maar hij denkt dat er talloos veel substanties zijn. Deze substanties noemt hij 'monaden'.
Rapporteer

Hoe lost Leibniz het mind-body probleem op?

Door zijn leer 'harmonia praestabilita'. Hierin meent hij dat God de hoogste en de scheppende monaden is waaruit de andere monaden voortkomen.
Rapporteer

Hoe verschilt de God van Spinoza aan die van Leibniz?

  • Spinoza: God kan niet kiezen tussen scheppen of niet scheppen
  • Leibniz: God is christelijk en persoon die over vrije wil beschikt
Rapporteer

Wat is het theodiceeprobleem van Leibniz?

Een theodicee is een argumentatie die een rechtvaardiging moet zijn voor een God die zowel volmaakt goed als almachtig is, terwijl er toch kwaad in de wereld bestaat. Een theodicee poogt een logische verklaring te geven voor deze paradoxale combinatie van eigenschappen en feiten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart