Negentiende eeuwse filosofie in de ban van Hegel

15 belangrijke vragen over Negentiende eeuwse filosofie in de ban van Hegel

Wat neemt Marx over van Hegel?

Dat de wereld onderworpen is aan dialectische ontwikkelingswetten waar het menselijk individu geen grip op heeft en het antropocentrisme.
Rapporteer

Op welk vlak is Marx het niet eens met Hegel?

Hegel hemelt de staat op, maar Marx maakt de vaststelling dat de staat de machtspositie van de sterken handhaaft. De staat is dus conservatief.
Rapporteer

Wat bedoelt Marx met 'filosofie moet op de praxis gericht zijn'?

De filosofie mag geen theorie blijven en zou in praktijk omgezet moeten worden.
Rapporteer

Wat is het dialectisch materialisme van Marx?

Een natuur- en wetenschapsfilosofie die natuurlijk ontwikkelingen voorstelt al evolutionaire processen, die altijd in samenhang bezien moeten worden. De wereld is in ontwikkeling, maar Marx ziet dit niet meer als de ontplooiing van de geest maar een evolutie van de materie.
Rapporteer

Wat is infrastructuur binnen het historisch materialisme?

Een verzameling van blijvend onroerend goed. (gebouwen)
Rapporteer

Wat is superstructuur binnen het historisch materialisme?

De maatschappelijke structuur die voortvloeit uit de infrastructuur. Instellingen en ideeën zijn de gevolgen van infrastructuur. (recht, kunst, godsdienst, politiek)
Rapporteer

Wat heeft Marx gerealiseerd rond de 'waarde' van economische goederen?

Goederen behoren pas tot het economisch proces wanneer ze ook een ruilwaarde hebben. Dat wil zeggen dat ze iets gemeenschappelijk moeten hebben en dat gemeenschappelijke in de kwaliteit van de goederen liggen.
Rapporteer

Wat is de arbeidswaardetheorie van Marx?

Als de productiviteit toeneemt in de loop der tijden, dan wordt ook de waarde van dit goed kleiner, aangezien de arbeidstijd korter wordt.
Rapporteer

Wat is de uitbuitingtheorie of de exploitatietheorie van Marx?

De kapitalist slaagt erin de arbeider meer uren voor hem te laten werken en kan op deze manier zijn kapitaal uitbreiden door meerwaarde te realiseren.
Rapporteer

Wat is een socialistische maatschappij?

Een maatschappij waarin de productiemiddelen worden beheerd door de staat.
Rapporteer

Wat is een communistische maatschappij?

Een maatschappij waarin samenwerkende gemeenschappen de productiemiddelen beheren.
Rapporteer

Wat is de theorie van vervreemding of aliënatie, van Marx?

De opvatting dat het product dat de arbeider voortbrengt tegenover hem komt te staan als een vreemd wezen. In de handen van de kapitalist leidt het product een eigen bestaan en wordt het uiteindelijk tegen de producent zelf gebruikt. (ook arbeid als activiteit vervreemd)
Rapporteer

Wat is de humanitaire ondertoon van Marx?

Hij denkt dat de mensheid bete af is met de vervreemding van arbeid, de medemens, de economie en religie.
Rapporteer

Wat is de religieuze vervreemding van Marx?

Hij ziet de mens als lid van een bepaalde maatschappij en die maatschappij brengt een godsdienst voort als een verkeerd wereldbewustzijn, omdat zij een verkeerde wereld is.
Rapporteer

Wat is volgens Strauss een 'zuivere mythe'?

Een verhaal dat enigszins betrekking heeft op Jezus, maar dat niet de weergave is van een feit.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart