De pijlers van het westerse denken in de Oudheid Middeleeuwen - Hellenistische en Romeinse filosofie

7 belangrijke vragen over De pijlers van het westerse denken in de Oudheid Middeleeuwen - Hellenistische en Romeinse filosofie

Waardoor verliezen de individuen contact met de staatsinrichting in de 4de eeuw v.o.t.?

Doordat na de veldtochten van Alexander de democratie verdwijnt.
Rapporteer

Wat gebeurt er met de filosofie na de veldtochten van Alexander?

Het wordt een middel van het individu dat toeliet om voor zichzelf een plaats te vinden in de politieke en onstabiele wereld.
Rapporteer

Wat houdt de ’individuele moraal’ in?

Men vraagt zichzelf af hoe een individu in deze wereld stand kan houden en gelukkig kan worden.
Rapporteer

Wat leerde men in de wijsgerige scholen?

Men zette het voorbeeld van Socrates verder en leerde  in de eerste plaats dat iemands leefwijze zijn relatie tot de waarheid toont.
Rapporteer

Wie was de stichter van de school van het sceptisme dat zich in Athene had gevestigd?

Pyrrho van Elis.
Rapporteer

Hoe keek Epicurus naar de sceptici?

Hij achtte het onmogelijk als sceptici door het leven te gaan. Wie gelooft dat hij niets weet kan nooit een reden hebben om op een bepaalde manier te handelen.
Rapporteer

Hoe noemt men Philo van Alexandrië nog?

Philo Judaeus, Philo de Jood.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart