Filosofie in de 19de eeuw

6 belangrijke vragen over Filosofie in de 19de eeuw

Wat is het positivisme in de algemene zin?

De opvatting dat alle cognitieve (kennis-) problemen die de mens kan stellen enkel en alleen op te lossen zijn met de methodes van positivistische wetenschappen, en dus door beroep te doen op ervaringsgegevens.
Rapporteer

Wat is het positivisme in de strikte zin?

De leer van Auguste Comte. Hij vindt dat alle kennis wetenschap moet worden en geeft zijn leer enkele karakteristieken:
 • theorie van de drie stadia:
  • theologisch stadium: problemen op lossen door te geloven in bovennatuurlijke krachten
  • metafysisch stadium: veelheid van verschijnselen verklaren door abstracte principes (substantie, vorm...)
  • positieve stadium: alles verklaren adhv wetenschap
Rapporteer

Wat is het relativisme op cognitief vlak?

De bewering dat er geen absolute kennis mogelijk is, dat leren we door de menswetenschappen.
Rapporteer

Wat is het relativisme op ethisch vlak?

De opvatting dat er geen absolute normen bestaan, dit leren we ook uit de menswetenschappen.
Rapporteer

Wat is het historisch relativisme?

De algemene opvatting dat je de menselijke maatschappij noodzakelijk als een historisch proces moet beschouwen dat niet voor statische analyse vatbaar is en het wijst erop dat kennis en moraal afhankelijk zijn van het tijdperk.
Rapporteer

Wat is het sociologisch relativisme?

De vaststelling dat opvattingen van een individu in sterke mate bepaald worden door de sociale groep of klasse waartoe men behoort.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart