Moderne filosofie - Kant

5 belangrijke vragen over Moderne filosofie - Kant

Hoe beïnvloedde het werk van Rousseau, Immanuel Kant?

Kant voelde zich bevestigd in de werken van Rousseau omtrent het inzicht van Kant dat er onafhankelijk van metafysische uitgangspunten en nutsoverwegingen, een autonome moraal en een plichtsbewustzijn in de mens bestaat.
Rapporteer

Hoe droeg Rousseau bij aan het ontstaan van de notie 'eigendom'?

Hij betichte de eerste persoon die van een stuk grond beweerde dat het het zijne was, ervoor verantwoordelijk te zijn dat hebzucht, heerschappij, afgunst en geweld zijn ontstaan.
Rapporteer

Wat was de oplossing volgens Rousseau om de onnatuurlijke toestand te doen verdwijnen?

Pleidooi voor een meer natuurlijk vorm van leven.
Rapporteer

Wat is de rationele theologie?

Gebaseerd op de studie van het goddelijke zonder rekening te houden met bovennatuurlijke openbaringen. Later zag Kant in dat het op niets dan fantasie rustte.
Rapporteer

Wat zijn twee belangrijke elementen van Kants godsgeloof?

  • Beklemtonen van de menselijke mogelijkheid om in vrijheid te handelen
  • overtuiging dat de zuivere rede geen metafysica toelaat
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart