Moderne filosofie - Het rationalisme: Descartes, Spinoza en Leibniz - Spinoza

13 belangrijke vragen over Moderne filosofie - Het rationalisme: Descartes, Spinoza en Leibniz - Spinoza

Hoe gaat Spinoza aan de slag met het cartesianisme?

Hij denkt het door op een radicale wijze en hieruit komt:
 • een inzicht in de wereld
 • een volkomen levensleer
 • een inzicht in God
 • een realisatie van de liefde tot God
Rapporteer

Waarom vindt Spinoza de rationele aanpak de methode bij uitstek om betrouwbare kennis te bekomen?

Omdat bij deze methode ons verstand zijn mogelijkheden ten volle realiseert.
Rapporteer

Hoe staat Spinoza tegenover de Bijbel?

Hij neemt als eerste een radicale en gedurfde positie aan tegenover de Bijbel. Hij vindt het geen wijsgerig of wetenschappelijk werk.
Rapporteer

Hoe gaat Spinoza aan de slag met de Bijbel?

Hij onderwerpt het aan een grondige historisch-kritische analyse en komt tot enkele verregaande conclusies.
Rapporteer

Welke conclusies trekt Spinoza uit de analyse van de Bijbel?

 • Mozes kan onmogelijk de eerste 5 boeken geschreven hebben
 • de mirakelen waren natuurlijke fenomenen
 • overgroot deel van religieuze voorschriften enkel bindend voor Israëlieten
 • etc.
Rapporteer

De Bijbel bevat volgens Spinoza één niet-historische boodschap, welke is dat?

De oproep tot liefde tot God en de naaste.
Rapporteer

Wat is de 'substantie' bij Spinoza?

De God die de grondslag van de wereld en van ons denken vormt, er is dus maar één oerbeginsel (monisme). Iets dat op zichzelf bestaat en dus en op zichzelf gedacht kan worden.
Rapporteer

Wat is essentieel aan de substantie van Spinoza?

Het mag er maar één zijn en ze moet eeuwig bestaan.
Rapporteer

Wat wordt door Spinoza 'modi' genoemd?

De concrete dingen die we rondom ons zien in het uitgebreide. (zon, maan, bomen, lichamen, etc.)
Rapporteer

Wat is Spinoza's oplossing voor het mind-body probleem?

Een parallellisme tussen denken en materie.
Rapporteer

Wat is het pantheïsme van Spinoza?

Spinoza zei dat alles Natuur is en hij vereenzelvigde Natuur met God. Hij zei dat God alles is, en dat alles in God is. Dit wordt het pantheïsme genoemd.
Rapporteer

Wat is de hoogste vorm van autonomie dat de mens kan bereiken, volgens Spinoza?

Zijn denken en vooral zijn helder en redelijk denken.
Rapporteer

Hoe ziet de staatsvisie van Spinoza eruit?

 • Mechanicistisch
 • verdedigt democratie
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart