De pijlers van het westerse denken in de Oudheid Middeleeuwen - Wijsbegeerte in de schaduw van het geloof - Middeleeuwse en Arabische wijsbegeerte

10 belangrijke vragen over De pijlers van het westerse denken in de Oudheid Middeleeuwen - Wijsbegeerte in de schaduw van het geloof - Middeleeuwse en Arabische wijsbegeerte

Hoe beschouwden de belangrijkste denkers tussen 400 en 1400 zichzelf?

Niet als filosofen, maar als theologen.
Rapporteer

Waarin zag Aurelius Augustinus de christelijk doctrine bevestigd?

In de werken van Plato en neoplatonische auteurs.
Rapporteer

Hoe keek Aurelius Augustinus naar het leven van de mens?

Hij stelt dat alle mensen geboren worden in zonde en dat goede daden en boetedoening hier geen garantie voor verlossing bieden.
Rapporteer

Wat was het doel van de middeleeuwse wijsbegeerte?

Doormiddel van de rede het christelijk geloof duidelijk te verwoorden.
Rapporteer

Hoe hadden de middeleeuwse filosofe toegang tot slechts enkele werken van Plato en Aristoteles?

Door Arabische vertalingen.
Rapporteer

Hoe wist Thomas van Aquino de gevestigde houding  van de filosofie "als dienstmaagd van theologie", min of meer in stand te houden?

Door de theologie op te vatten als de wetenschap waarop alle andere wetenschappen teruggebracht kunnen worden.
Rapporteer

Welk standpunt nam Thomas van Aquino in i.v.m. de verhouding tussen de rede en het geloof?

Een gematigd standpunt.
Rapporteer

Hoe worden de werken van Thomas van Aquino beschouwd?

Als het hoogtepunt van de scholastiek.
Rapporteer

Op welke vlakken heeft Thomas van Aquino baanbrekend werk geleverd?

De theoretische filosofie:
  • metafysica
  • epistemologie
  • filosofie van de cognitie
Rapporteer

Tot wat heeft Thomas van Aquino de aanzet gegeven?

Tot de zogenaamde naturalistische epistemologie en de cognitiefilosofie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart