Samenvatting: Deontologie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Deontologie

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Deontologie en tuchtrecht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke twee soorten derden zijn er waarop de deontologie speelt?

  1) andere beroepsgroepen
  2) cliënten
 • Wat is de finaliteit van de deontologie?

  De maatschappelijke functie van de beroepsgroep zo goed mogelijk te vervullen
 • 1.1.1 definitie en kritiek

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk onderscheid kan er gemaakt worden in het begrip deontologie?

  • Deontologie in de enge zin
  • Disciplinaire regelen
 • Wat is deontologie in de enge zin?

  de geschreven of ongeschreven regelen die erover waker dat de jurist zijn functie op een maatschappelijk verantwoorde wijze vervult en die hoofdzakelijk betrekking hebben op de verhouding tussen de jurist en de rechtzoekende.


  • het moet omdat het hoort in het hoger algemeen belang, in het licht van art. 6 EVRM

  • legal ethics of professional responsibility

  • focus: verhouding jurist en rechtzoekende
 • Leg het verschil tussen een tuchtmaatregel en een ordemaatregel uit adhv volgende begrippen: motief, schadeverwekkend effect, legaliteitsbeginsel

  Tuchtmaatregel
  • Motief: straffen personeelslid
  • Schadeverwekkend effect: boeten voor schuldig gedrag
  • Legaliteitsbeginsel: nulla poena sine lege (geen straf zonder wet, enkel de in de wet opgenomen straffen kunnen worden opgelegd)


  Ordemaatregel
  • Motief: goede werking van de dienst, geen schuldvraag
  • Schadeverwekkend effect: last in het belang van de goede werking van de dienst
  • Legaliteitsbeginsel: nulla poena sine lege geldt niet
 • 1.2 Onderscheid tussen deontologie en moraal

 • Wat zijn de twee verschillen tussen deontologie en moraal?

  Deontologie
  • rechtsnormen en sancties
  • groepsrecht

  Moraal
  • beroep op individuele geweten
  • persoonlijk
 • Waarom is ethiek een belangrijke hulpwetenschap van de deontologie?

  Er zijn veel situaties waarbij de deontologie niet wit of zwart is, of er geen deontologische regel is. Dan zal men beroep moeten doen op eigen moraal.

  Bv. SOA Jim Carrey & arts

  Deontologie heeft niet op elk ogenblik een antwoord, dit is waar deontologie en moraal samenlopen.
 • 1.3 Het onderscheid tussen tuchtrecht en strafrecht

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 6 verschillen tussen tuchtrecht en strafrecht?

  1. Groepsrecht / Geldt voor iedereen
  2. Belang groep en algemeen belang / Algemeen belang
  3. Besloten kring: berechting door peers (EHRM vs HvJ) / Openbaar ministerie en strafgerechten
  4. Beperkte gelding legaliteitsbeginsel nl. nulla poena sine lege /nulla poena + nullum crinem sine lege
  5. Art. 6§1 EVRM / art. 6 EVRM
  6. Maximaal moreel besef / minimaal moreel besef
 • Leg uit: tuchtrecht is groepsrecht / strafrecht geldt voor iedereen

  Tuchtrecht: alle beroepsbeoefenaars hebben dezelfde regels
  Strafrecht: overstijgt beroepsgroep en geldt voor eenieder
 • Wat houdt de beperkte werking van het legaliteitsbeginsel bij het tuchtrecht in?

  Enkel nulla poena sine lege geldt nl. enkel de in de wet bepaalde straffen kunnen worden opgelegd. Nullum crinem geldt dus niet nl. enkel vervolging mogelijk voor de handelingen die uitdrukkelijk zijn bepaald. 

  Waarom? Deontologische regels zijn vaak open normen waarbij aan de eer en de waardigheid wordt getoetst.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Deontologie