Emotional and Social Development in Adolescence - Problems of Development

10 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Adolescence - Problems of Development

Welke drie problemen komen veel voor in de adolescentie?

Depressie, zelfmoord en misdaden.
Rapporteer

Wat is het meest voorkomende probleem in de adolescentie?

Depressie.
Rapporteer

Depressie komt, in de adolescentie, meer voor bij meisjes dan bij jongens. Wat is de oorzaak?

Meisjes gaan anders met stressvolle gebeurtenissen om en gebruiken een andere coping dan jongens.
Rapporteer

Wat zijn eventuele oorzaken van depressie in de adolescentie?

Erfelijkheid (speelt een belangrijke rol), ervaringen, zelfbeeld en aangeleerde hulpeloosheid.
Rapporteer

Waarom neemt suïcide toe in de adolescentie?

Dit komt doordat adolescenten de vaardigheid om verder vooruit te plannen ontwikkelen en omdat ze zich voelen alsof niemand hun intense pijn, gevoelens van hopeloosheid en wanhoop kan begrijpen.
Rapporteer

Wat zijn mogelijke oorzaken voor zelfmoord?

Depressie, armoede, falen op school, alcohol en drugs en homoseksualiteit.
Rapporteer

Er zijn twee typen jongeren die zelfmoord plegen. Welke twee?

- zeer intelligente, teruggetrokken, op zichzelf en niet in staat om aan eigen of andermans hoge eisen te voldoen
- met antisociale tendenties, genotsmiddelen gebruik en geweld, woede is naar buiten gericht
Rapporteer

Wat is opvallend als je kijkt naar delinquentie in de adolescentie?

Delinquentie neemt eerst toe en neemt later weer af (invloed van leeftijdsgenoten wordt kleiner, moreel redeneren verbetert en ze krijgen een baan/trouwen).
Rapporteer

Wat zijn mogelijke oorzaken van delinquentie in de adolescentie?

Mogelijke oorzaken zijn SES en etniciteit, slechte prestaties op school, lage intelligentie, moeilijk temperament, afwijzing van leeftijdsgenoten, etc.
Rapporteer

Er zijn twee ontwikkelingspaden die leiden tot delinquentie in de adolescentie. Welke twee?

- problemen beginnen al vroeg in de kindertijd: vaak leidt dit tot een levenslang patroon van agressie en criminaliteit. Het kan te maken hebben met personality traits, een moeilijk temperament, ouders, academisch falen, etc.

- problemen beginnen in de adolescentie: vaak zijn deze verdwenen in de volwassenheid. Problemen komen tevoorschijn in de context van leeftijdsgenoten, een biologische oorzaak en geen geschiedenis van problematisch gedrag.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart