Emotional and Social Development in Adolescence - Self-Understanding

10 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Adolescence - Self-Understanding

Wat zijn veranderingen in het self-concept bij adolescenten?

In vergelijking met schoolgaande kinderen leggen tieners meer nadruk op sociale deugden. Dit reflecteert de bezorgdheid van tieners over een positieve indruk achterlaten bij anderen.
Rapporteer

Wat is Identity achievement?

De status van adolescenten die zich aan een specifieke identiteit verbinden na een crisisperiode waarin ze verschillende alternatieven overwegen.
Rapporteer

Wat is identity foreclosure?

De status van adolescenten die zich voortijdig verbinden aan een bepaalde identiteit zonder dat ze de alternatieven voldoende hebben verbonden.
Rapporteer

Wat is identity diffusion?

De status van adolescenten die geen verschillende identiteiten overwegen, en zich nooit aan een identiteit verbinden of nooit bewust nadenken over de opties die ze hebben.
Rapporteer

Hoe zijn jongeren in de identity fasen achievement en moratorium?

Deze jongeren hebben een hoog zelfbeeld, hebben een gevoel van controle over hun leven, zijn meer gemotiveerd op school en bereiken hogere niveaus bij moreel redeneren.
Rapporteer

Hoe zijn jongeren in de identity fasen foreclosure en diffusion?

Deze jongeren zijn passief, kunnen zich moeilijk aanpassen en zijn weinig volwassen in hun identiteitsontwikkeling.
Rapporteer

Welke factoren hebben invloed op de ontwikkeling van identiteit bij adolescenten?

- persoonlijkheid: absolute waarheid is altijd te bereiken vs. altijd onzeker
- vrienden/leeftijdsgenootjes: via interactie opvattingen uitproberen en het uitbreiden van waarden (emotionele steun)
- school: bepaald niveau van denken stimuleren en verantwoordelijkheden
- cultuur en maatschappij: voorbeeld --> homoseksualiteit
- ouders
Rapporteer

Hoe is de band met de ouders (van adolescenten) als tieners in de identity fasen adievement of moratorium zitten?

Adolescenten voelen zich verbonden met de ouders, maar voelen zich vrij genoeg om hun eigen mening te geven.
Rapporteer

Hoe is de band met ouders (van adolescenten) als tieners in de identity fase foreclosure zitten?

Deze tieners hebben een hechte band met de ouders, maar het ontbreekt hen aan mogelijkheden om zich op een gezonde manier los te maken.
Rapporteer

Hoe is de band met ouders (van adolescenten) als tieners in de identity fase diffusion zitten?

Deze tieners hebben het laagste niveau van ouderlijke steun en ontbreken aan warmte en open communicatie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart