Check dit later lol - Individual Differences in Mental Development

13 belangrijke vragen over Check dit later lol - Individual Differences in Mental Development

De succesvolle intelligentietest van Alfred Binet, Stanford-Binet Intelligence Scales, de vijfde editie, test de intelligentie vanaf leeftijd 2 tot in de volwassenheid. In plaats van alleen op algemene intelligentie te testen, test het op nog vijf andere factoren. Welke vijf?

- Algemene kennis
- Kwantitatieve redenering
- Visueel-ruimtelijke verwerking
- Werkgeheugen
- Basisinformatie verwerking
Rapporteer

De Stanford-Binet Intelligence Scales wordt op twee manieren getest, op welke twee?

Verbale en nonverbale testing. Voornamelijk de nonverbale kant is handig wanneer de geteste niet goed Engels spreekt, slecht hoort of een communicatie stoornis heeft.
Rapporteer

De Wechsler Intelligence Scale for Children de de vierde editie van een veelgebruikte test voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud. Wat meet deze test?

Het meest algemene kennis en vier brede factoren:

- verbaal redeneren
- perceptueel (visueel-ruimtelijk) redeneren
- werkgeheugen
- verwerkingsnelheid
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor personen waarvan het zenuwstelsel efficienter functioneert?

Ze kunnen informatie sneller opnemen en manipuleren en lijken een voorsprong te hebben in intellectuele vaardigheden.
Rapporteer

De Triarchic theory of successful intelligence onderscheidt ruwweg drie interactieve intelligenties, welke drie en wat houden ze in?

1. Analytische intelligentie: informatie verwerking vaardigheden
2. Creatieve intelligentie: de capaciteit om nieuwe, ongebruikelijke problemen op te lossen
3. Practische intelligentie: het toepassen van intellectuele vaardigheden in alledaagse situaties.

Intelligent gedrag houdt een balans in van al deze drie intelligenties om succesvol te zijn in het leven.
Rapporteer

Wat houdt analytische intelligentie in?

Analytische intelligentie bestaat uit informatie verwerking waaraan alle soorten intelligenties ten grondslag liggen: het toepassen van strategieën, het verwerven van taak-relevante en metacognitieve kennis en betrokken zijn bij zelf-regulering.
Rapporteer

Wat houdt creatieve intelligentie in?

Mensen die creatief zijn, denken vaardiger dan anderen mensen wanneer ze met een nieuw probleem in contact komen. 
Rapporteer

Wat houdt practische intelligentie in?

Intelligentie is een praktische, doelgerichte activiteit die gericht is op de aanpassing aan, vormgeven, of het selecteren van omgevingen.

Intelligente mensen passen hun denken vaardig aan zodat het klopt met hun wensen en de eisen van hun dagelijkse werelden.
Rapporteer

Wat houdt Gardner's theory of multiple intelligences in?

Gardner's theory of multiple intelligences defineert intelligentie als aparte reeksen van verweking die individuen in staat stellen mee te doen aan een breed scala van cultureel gewaardeerde activiteiten.
Rapporteer

Welke twee dingen zijn van invloed op de mate waarin intellectuele krachten van een kind gerealiseerd worden en de manier waarop ze tot uiting komen?

Culturele waarden en leermogelijkheden
Rapporteer

Wat is een verschil in vraagstelling tussen witte en zwarte ouders?

Witte ouders stellen veel objectievere vragen en zwarte ouders veel meer analoge vragen, waardoor zwarte kinderen veel beter verhalen vertellen en meer emotionele en sociale kennis hebben dan feitelijke kennis.
Rapporteer

Welke communicatie stijl prefereren zwarte ouders?

Een samenwerkende stijl van communicatie.
Rapporteer

Door betere scholing verandert de communicatiestijl van zwarte ouders naar?

Een hiërarchical stijl van communicatie, zoals dat gebruikt wordt op school en in testen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart