Physical and Cognitive Development in Adolescence - Health Issues

29 belangrijke vragen over Physical and Cognitive Development in Adolescence - Health Issues

Welke factoren hebben invloed op gezondheidsproblemen?

Biologische, psychologische, familie, leeftijdsgenoten en culturele factoren spelen een rol in gezondheidsproblemen.
Rapporteer

Wat is een veelvoorkomend probleem in de puberteit (met betrekking tot voedsel)?

Een veel voorkomend probleem in de puberteit is een tekort aan ijzer. 

Voornamelijk meisjes verliezen dit, tijdens hun menstruatie.
Rapporteer

Wat is een manier om het tekort aan calcium en ijzer te reduceren bij tieners?

De hoeveelheid eten van maaltijden met de familie zorgt voor een gezonder eetpatroon, meer fruit, groenten, granen en calcium rijk voedsel.
Rapporteer

Hoeveel procent van de Anorexia patiënten is man en wat is opvallend?

Ongeveer 10 tot 15 procent van de Anorexia patiënten is man, waarvan de helft homo/biseksueel is.
Rapporteer

Wat zijn de lichamelijke gevolgen van Anorexia?

Een droge huid, slechte nagels, kleine donkere haartjes en een extreme gevoeligheid voor kou.
Rapporteer

Wat zijn gevolgen op lange termijn van Anorexia?

De hartspier kan krimpen, nierenfalen en hersenschade.
Rapporteer

Veel ouders willen niet met hun kinderen over seks praten, omdat er een taboe op ligt. Waar halen kinderen dan hun informatie vandaan?

Ze halen hun informatie van tv, internet, vrienden, tijdschriften of films. Hierdoor krijgen ze ook een verkeerd beeld van seks.
Rapporteer

Zijn jongeren eerder seksueel actief in een lager of hoger economisch gezin en waar komt dat waarschijnlijk door?

Vaak in lager economische gezinnen zijn jongeren eerder seksueel actief. Dit kan komen door vroege puberteit, scheiding, eenouderschap, een grote familie, geen religieuze achtergrond, weinig sturing door ouders, verstoorde communicatie tussen ouder en kind of seksueel actieve vrienden en/of brusjes.
Rapporteer

Hoeveel procent van de seksueel actieve tieners lopen risico op ongewenste zwangerschappen/soa's door het niet gebruiken van anti-conceptie?

Ongeveer 20 procent van de jongeren loopt hier risico op.
Rapporteer

Wat zijn redenen voor tieners om geen anti-conceptie te gebruiken?

Een reden is dat, doordat tieners verbeteringen tonen in perspectief nemen, bezorgd zijn over wat de ander van hen denkt. Door de sociale druk denken ze niet goed na over de risico's die ze lopen. Als laatste hebben vooral low SES kinderen geen idee hoeveel impact een tienermoederschap heeft. 
Rapporteer

Welke drie factoren verhogen de kans op tienerzwangerschappen?

1. De efficiënte seksuele opvoeding bereikt weinig tieners.
2. De goedkope anticonceptie is schaars.
3. Veel mensen leven in armoede, wat aanmoedigt om risico's te nemen.
Rapporteer

Hoe kan erfelijkheid 'zorgen voor' homoseksualiteit?

Er zijn bepaalde genen die effect hebben op prenatal seks hormonen, maar de omgeving kan ook invloed hebben op deze hormonen.
Rapporteer

Vaak is het zo dat jongens met een hoger aantal dan gemiddeld aan oudere broers, een grotere kans hebben om homo te zijn. Waarom?

Dit komt misschien doordat een moeder die meerdere jongens heeft gekregen soms antilichamen gaat aanmaken tegen androgenen, waardoor mannelijke hormonen minder effect hebben op het ongeboren (mannelijke) kind.
Rapporteer

Vaak is het zo dat mensen die anders dan hetero geaard zijn, door drie fasen zijn gegaan. Welke drie?

1. Zich anders voelen.
2. Verwarring.
3. Zelf acceptatie.
Rapporteer

Als een soa niet behandeld wordt, wat kunnen gevolgen dan zijn?

Onvruchtbaarheid en levensbedreigende complicaties.
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor tienermoeders/vaders?

Tienerouders zijn vaak armer dan leeftijdsgenoten. Ze hebben vaak niet-warme en betrokken ouders, ze kunnen zijn mishandeld, gescheiden ouders hebben of ongetrouwde ouders hebben.
Rapporteer

Op welke drie manieren verandert het leven van tienerouders?

1. De kans om af te studeren vermindert.
2. Een kind vermindert de kans op een huwelijk, en als ze al trouwen, is er meer kans op een scheiding.
3. Door laaggeschooldheid is er kans op armoede.
Rapporteer

Waarom is er bij tienermoeders meer kans op complicaties.

Doordat veel tienermoeders geen gezond dieet volgen, roken, drinken en andere drugs gebruiken en geen goede zorg krijgen is er meer kans op complicaties.

Moeders weten minder over de ontwikkeling van het kind, hebben hoge verwachtingen en communiceren minder met hun kinderen.
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor kinderen van tienermoeders?

Kinderen van tienermoeders scoren lager op intelligentietesten, bereiken minder op school en hebben minder sociaal gedrag.
Rapporteer

Hoe ziet de effectieve voorlichting eruit?

- er wordt informatie gegeven over het omgaan met seksuele situaties, zoals leren nee te zeggen om risicovolle gedragingen te vermijden en communicatieve vaardigheden om het gebruik van voorbehoedmiddelen te stimuleren

- er worden duidelijke, accurate berichten gegeven die geschikt zijn voor de cultuur en seksuele ervaringen van adolescenten

- voorlichting duurt lang genoeg om impact te hebben

- er wordt specifieke informatie gegeven over voorbehoedsmiddelen en maken deze middelen toegankelijk
Rapporteer

Wat is de duurste manier om om te gaan met tienerouderschap?

Wachten tot het gebeurd is. 

Dan hebben de tieners gezondheidszorg nodig, instructie in ouderschap en kinderopvang, etc.
Rapporteer

Waarop richten de programma's voor tienervaders zich op?

De programma's voor vaders richten zich er op om hun financiële en emotionele banden met de baby te verbeteren. 

Hierdoor zijn moeders minder gestrest en kunnen ze een betere relatie met de vader onderhouden.
Rapporteer

Waarom komt drugsgebruik in Europa meer voor dan in Amerika?

Omdat in Europa volwassenen vaker afhankelijk zijn van andere middelen zoals koffie en nicotine of alcohol. Eigenlijk krijgen wij een 'slechter' voorbeeld.
Rapporteer

Waarom is het aan de ene kant wel logisch dat adolescenten willen experimenteren met drugs?

Dit is een onderdeel van het zoeken naar sensatie, iets wat veel voorkomt bij tieners. 

Maar tegenwoordig leven adolescenten ook in een maatschappij waar veel sprake is van afhankelijkheid van drugs of andere middelen.
Rapporteer

De meeste tieners die heel soms alcohol of drugs (en tabak) gebruiken zijn niet in gevaar voor een levenslange verslaving. Zeg hier iets over.

Meestal zijn dit de minimale experimenteerders. Ze zijn meestal in een goede mentale staat, zijn sociaal en zijn vooral nieuwsgierig.

Toch is het belangrijk er wel op te letten, omdat gebruik van drugs vaak overslaat in misbruik.
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor mensen die van drugsgebruik naar misbruik overslaan?

Deze mensen zijn vaak impulsief, verstoord en vijandig. Dit zie je vaak al in early childhood.
Rapporteer

Ook heeft de omgeving invloed op drugsmisbruik. Wat voor factoren zijn van invloed?

Low SES, mentale gezondheidsproblemen binnen de familie, drugsmisbruik van ouders of brusjes, te weinig ouderlijke liefde en betrokkenheid, fysieke en seksuele mishandeling en lage school scores.
Rapporteer

Welke drie componenten worden meestal gecombineerd in drugs voorlichting op scholen en buurten?

- effectieve opvoeding wordt gepromoot, dat houdt ook het monitoren van de activiteiten van hun kinderen in

- ze leren kinderen vaardigheden aan om niet aan sociale druk toe te geven

- ze verlagen de acceptatie rondom het gebruik van drugs door de gezondheid en veiligheidsrisico's te belichten
Rapporteer

Wat is een manier om drugsmisbruik te voorkomen?

Het is belangrijk om vroeg met ouders te werken, voordat kinderen oud genoeg zijn om met drugs in aanraking te komen. Programma's die risico kinderen manieren aanleren om met stress om te gaan zorgen voor een vermindering van drugs en alcohol misbruik en voor vermindering van tienerouderschap.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart