Emotional and Social Development in Middle Childhood - Emotional Development

7 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Middle Childhood - Emotional Development

Hoe is het emotionele begrip van schoolgaande kinderen verbeterd ten opzichte van preschoolers?

Kinderen die naar school gaan kunnen hun emoties beter plaatsen in een bepaalde staat waarin ze verkeren (blije of verdrietige gedachten). Ook zijn ze zich ervan bewust dat ze meerdere dingen tegelijk kunnen ervaren/voelen.
Rapporteer

Het leren waarderen van gemixte gevoelens dat zich in deze schoolgaande leeftijd ontwikkelt, heeft twee voordelen. Welke?

Door gemixte gevoelens te waarderen, leren kinderen ook dat mensen zich soms anders kunnen voelen dan dat hun gezichtsuitdrukking laat zien. Ook bevordert het besef van zelfbewuste emoties.
Rapporteer

Beschrijf gedetailleerd wat kinderen van 6/7 kunnen en wat kinderen van 8/9 kunnen op gebied van emotioneel begrip.

Tussen leeftijd 6 en 7 verbetert het vermogen om onderscheid te maken tussen blijheid, trots en verrassing.

Tussen leeftijd 8 en 9 begrijpen kinderen dat trots ontstaat uit twee soorten blijheid, namelijk vreugde door het vervullen van een taak  en een geliefd persoon erkent deze vervulling.
Rapporteer

Door welke factoren wordt self-understanding, maar ook emotional understanding en empathie ondersteund?

Verbeteringen in self-understanding en emotional understanding worden ondersteund door cognitieve ontwikkeling en sociale ervaringen, in het bijzonder de gevoeligheid van ouders naar kinderen's gevoelens en de bereidheid om emoties te bespreken met kinderen.
Rapporteer

Hoe is de emotionele zelfregulering van schoolgaande kinderen verbeterd ten opzichte van preschoolers?

Kinderen leren hun negatieve emoties onder controle te houden, wat weer een positief effect heeft op hun zelfwaardering.

Kinderen kunnen, rond het tiende levensjaar, makkelijker schuiven tussen probleemcentraliserend coping en emotiecentraliserend coping.

Ze kunnen anderen beter begrijpen.

Ze prefereren een verbale strategie over huilen, schreeuwen of agressief gedrag.

Zodra het emotionele self-regulatie zich goed heeft ontwikkeld, zijn kinderen in staat tot emotioneel zelf-doeltreffendheid.

Ook kunnen ze in perspectief praten.
Rapporteer

Wat is emotiecentraliserende coping?

Dit is persoonlijk en privé, ze kijken wat ze kunnen doen tegen eventuele stress.
Rapporteer

Het perspectief praten bestaat uit vijf 'stadia'. Welke vijf?

Eerst hebben kinderen alleen een beperkt idee van wat de ander kan denken of voelen. 

Daarna worden ze meer bewust van het feit dat mensen dingen anders kunnen interpreteren.

Vervolgens kunnen ze zich in iemand anders verplaatsen.

Ze kunnen daarna reflecteren hoe een persoon zou kunnen denken over iets wat zij zelf denken.

En tot slot kunnen ze dingen vanuit verschillende perspectieven benoemen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart