Physical and Cognitive Developtment in Early Childhood

46 belangrijke vragen over Physical and Cognitive Developtment in Early Childhood

Hoeveel groeien jonge kinderen gemiddeld per jaar in lengte en gewicht?

5-7,5 cm en 2,5 kg
Rapporteer

Wat zijn academic programs?

Peuter en kinderopvang programma’s waarin leraren het leren van kinderen structureren, het leren van academische vaardigheden door formele lessen wat voornamelijk herhaling en strengheid.
Rapporteer

Welk kind heeft het meeste kans om zijn melkgebit jon te wisselen?

Een kind met Obesitas
Rapporteer

Wat tonen EEG,NIRS en FMRI metingen aan de neurale activiteit in de verschillende delen van de hersenschors

Dat vooral snelle groei in de prefrontale contex plaartsvind tussen en vroege en midden kindertijd
Rapporteer

Welke deel van de hersenen zorgt voor de balans en vontrole van lichaamsbeweging?

Kleine hersenen(cerebellum)
Rapporteer

Welke uitspraak is juist als  het om de ontwikkeling van doen alsof spel gaat?

Oudere pre-operationeel denkende kleuters weten dat doen alsof spel niet echt is
Rapporteer

Volgens Piaget meest opvallende verander bij de overgang van de sensomotorische naar de preoperationele fase?

De toename in representatie of symbolisch spel
Rapporteer

Wat zijn child-centered programs?

Peuter en kinderopvang programma’s waarin leraren verschillende activiteiten bieden waar kinderen uit kiezen en het leren plaatsvindt door het spelen
Rapporteer

Wat is het verschil tussen child-centered and academic programs?

Bij Child-centered programs leren de kinderen spelenderwijs zoals ze zelf willen, en bij academic programs hebben ze lessen volgens een programma.
Rapporteer

Welke term heeft betrekking op de gedeele inspanningen tussen een meer ervaren en minder ervaren deelnemer,zonder de precieze functies van communicatie te specifiveren?

Begeleide participatie
Rapporteer

Twee strategieën die ouders gebruiken om hun kinderen indirecte feedback te geven op hun grammatica zijn: (en leg ze ook uit)

1. Recast: herstructurering van onjuiste spraak om in de juiste vorm.
2. Expansions: uitwerken van spraak van kinderen, waardoor de complexiteit toeneemt.
Rapporteer

Een kind zegt tegen haar moeder:Mama ik ga school ook

Haar moeder reageert hierop en zegt: Ja jij gaat ook naar school,hoe wordt de reactie van de moeder in het kader van de taalontwikkeling van het kind genoemd?

Uitbereiding en herorderning
Rapporteer

Welke hersenhelft is het meest actief bij jonge kinderen?

De linkerhelft..
Rapporteer

Keesje van 3 begrijpt dat 3 meer is dan 2 en dat 2 meer is dan 1,welk principe begrijpt Keesje?

Ordinaliteit
Rapporteer

Wat is dominant cerebraal hemisphere?

Het deel van de hersenschors die verantwoordelijk is voor geschoolde motorische acties en voor belangrijke vaardigheden. Bij mensen die rechthandig zijn, is de linkerhelft dominant. Bij linkshandige mensen worden de motorische en taalvaardigheden meestal gedeeld door beide delen
Rapporteer

Wat valt onder executieve functies van de linker hersenhelft?

Plannen, impuls controle, aandacht, geheugen, organisatiegedrag en taal.
Rapporteer

Wat is dual representation?

De vaardigheid op een symbolisch object te zien als zowel het object als zichzelf en het symbool
Rapporteer

Wat is emergent literacy?

De actieve inspanning van kinderen om lees en schrijf kennis te construeren door informele ervaringen
Rapporteer

Wat valt onder executieve functies van de rechter hersenhelft?

Ruimtelijke vaardigheden, tekenen, etc.
Rapporteer

Welke vijf hersendelen zijn er?

- frontale kwab (lobe)
- kleine hersenen (cerebellum)
- hersenstam (reticual formation)
- hersenbalk (corpus collosum)
- hippocampus (onder de hersenbalk)
Rapporteer

Wat is het growth hormone? (GH)

Een hormoon dat wordt vrijgelaten door de pituitary gland. Het hormoon is noodzakelijk voor de ontwikkeling van alle lichamelijke weefsel behalve die van het centrale zenuwstelsel en geslachtsdelen.
Rapporteer

Door de hersenontwikkeling bij kinderen nemen de vaardigheden toe. Waar komt dit door? Noem vier dingen.

1. Meer en beter synapsen (zenuwverbindingen)
2. Myelinisatie van de zenuwbanen
3. Snoeien (pruning) van de onnodige synapsen
4. Verbindingen
Rapporteer

Wat is guided participation?

Gedeelde inspanningen tussen meer gevorderde en minder gevorderde deelnemers, zonder de precieze kenmerken van de communicatie te specificeren door het toestaan van verschillen tussen cultuur en situaties. (een breder concept van scaffolding).
Rapporteer

Wat is een Psychologische dwerggroei?

Dit is een groeistoornis die ontstaat tussen 2 tot 15 jaar
Rapporteer

Wat is de functie van de hersenstam (reticular formation)?

Alertheid en bewustzijn.
Rapporteer

Wat is de functie van de frontale cortex/kwab? Het is een hele lijst van dingen.

- coördinatie
- waarneming
- aandacht
- geheugen en taal
- logisch denken
- voorstellingsvermogen
Rapporteer

Wat is mermory strategies?

Doelbewuste mentale activiteiten die de kans op onthouden verbeteren.
Rapporteer

Welke drie dingen hebben invloed op de fysieke groei en gerzondheid van jonge kinderen?

- Erfelijkheid en hormonen (GH en TSH)
- Voeding (minder eten, smaak ontwikkeling, onvolwaardig dieet)
- Ongelukken
Rapporteer

Wat is phonological awareness?

De vaardigheid om geluidstructuur van gesproken taal te reflecteren en te manipuleren, zoals aangegeven door de gevoeligheid voor veranderingen in klanken en woorden, rijm en verkeerde uitspraak.
Rapporteer

Op welke vier gebieden verschillen jongens en meisjes in de grove motoriek?

Op het gebied van:
- genetische verschillen (grootte en vorm, sterkte en kracht)
- oefenen (ansluiten bij mogelijkheden kind)
- aanmoedigingis belangrijk
- ouders neigen er naar sekse specifiek spel aan te moedigen
Rapporteer

Controle over handen en vingers verbetert met de leeftijd: noem vier dingen met de leeftijd.

- Ik kan het zelf (aankleden en eten)
- Ritsen en met lepel eten (2 jaar)
- grote knopen open en dichtmaken, knippen (3 jaar)
- met mes en vork eten, veters strikken (5-6 jaar) 
Rapporteer

Wat is preoperantional stage?

De tweede fase van Piaget. Dit vindt plaatst tussen de 2 en 7 jaar en wordt gekarakteriseerd door een toename van symbolische activiteit, ondanks dat het niet logisch is.
Rapporteer

Ontwikkeling van tekenen in de leeftijd: noem zes stadia met de leeftijden

- eerste krabbels tekenen (18 maanden)
- eerste representerende vormen (3 jaar)
- na tekenen verticale lijn en cirkel (3 jaar)
- na tekenen driehoek, kruis en enkele letters (4 jaar)
- meer realistische tekeningen (5-6 jaar)
- het schrijven van letters (3 tot 6 jaar)
Rapporteer

Ouders veranderen het verkeerde in de goede vorm dit heet

Recasts
Rapporteer

Wat is project head start?

Een U.S. federale, eerdere interventie programma wat kinderen van laag-inkomende families met een jaar of twee voorschools onderwijs piet, samen met voeding en gezondheidsservice. Ook moedigt het ouders aan om meer betrokken te raken in het programma planning en het leren en de ontwikkeling van kinderen.
Rapporteer

Expansions is uitweiden over wat een kind zegt zoals

Als het kind zegt kijk ik heb nieuwe schoenen dan zegt de ouder ja jij hebt nieuwe rode schoenen(je plakt er een woord bij)
Rapporteer

Wat is psychosocial dwarfism?

Een groeistoornis wat normaal voorkomt tussen de leeftijd 2 en 15. Eigenschappen van deze stoornis zijn de vermindering van GH afscheiding, klein, onvolwassen skelet leeftijd en aanpassingsproblemen.
Rapporteer

Welk deel van je hersenen groeit snel?

Linkerdeel
Rapporteer

Wat is reticulair formation?

Een deel van de hersenen die voornamelijk in de hersenstam liggen. Het is een netwerk van zenuwcellen. Het is verantwoordelijk voor de activatietoestand van het zenuwstelsel, de alertheid en bewustheid.
Rapporteer

Volgens Piaget zijn er drie verschillende dingen die kinderen helpt te groeien in de denkschema's.

1. Taal
2. Doen alsof spel
3. Relaties tussen symbolen en echte wereld
Rapporteer

Wat is sociodramatic play?

De make-believe play met anderen dat is rond het 2e jaar en heel snel toeneemt gedurende de komende jaren.
Rapporteer

Waar is het doen-alsof spel goed voor? Twee dingen.

- Het stimuleert de reflectie op denken, gedragscontrole en perspectief nemen.
- Draagt bij aan sociale vaardigheden, taal en geletterdheid, aandacht, geheugen en logisch denken, verbeelding, creativiteit en samenwerken.

Het helpt om hiermee te oefenen en te trainen.


Rapporteer

Wat is het thyroid-stimulation hormone? (TSH)

Een hormoon dat wordt vrijgelaten door de pituitary gland. Het vraagt de schildklier in de nek om thyroxine vrij te laten. Dit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en om GH zijn werk te laten doen om het hele lichaam.
Rapporteer

Welke beperkingen hebben kinderen in het denken? Zes dingen.

- Gebrek aan metnale operaties (logisch denken, verbanden leggen)
- Egocentrisme: een perspectief nemen van de ander
- Animistisch denken: eigenschappen toedichten aan dode dingen (de maan gaat mee)
- Conversatie: geen rekening houden met omkeerbaarheid
- Hiërarchische classificatie: geen zicht op organisatie van objecten in (sub) klassen op basis van overeenkomsten en verschillen (koeien of dieren)
- Magisch denken: verklaring voor dingen die ze niet begrijpen (opa is dood en dat is mijn schuld, want ik was boos op opa)
Rapporteer

Volgens Vygotsky ontwikkelt cognitie zich door: drie dingen

- Innerlijke spraak
- Zones van naaste ontwikkeling (zone of proximal development) en actuele prestatie (ze leren in stapjes met ondersteuning (scaffolding)), begeleide participatie is belangrijk.
- Belang van sociale interactie
Rapporteer

Door welke vijf dingen ontwikkelt de informatieverwerking zich?

- impulscontrole
- geheugenstrategieën (herhalen, organiseren, vertellen)
- Theory of Mind
- Ontluikende geletterheid (ontdekken dat tekens voor letters staan)
- Rekenkundig redeneren (ordinaliteit: veel weinig, groot, klein. Tellen. Cardinaliteit: begrijpen dat het laatste cijfer in een reeks het geheel omvat)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart