Emotional and Social Development in Middle Childhood - Moral Development

12 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Middle Childhood - Moral Development

Preschoolers vinden dat je altijd de waarheid moet vertellen en dat liegen altijd fout is. Hoe is dit voor 7/8 jarige?

Ze zien in dat liegen soms nodig is om geen negatieve sociale concequenties te ervaren, zoals zeggen dat een vriendin een lelijke tekening heeft gemaakt. 
Rapporteer

Hoe zit het met liegen/de waarheid spreken in een culturele context?

Chinese kinderen zijn bereid om te liegen (en dit ook als redelijk te zien) als het in het voordeel van de groep is, als dat een individu benadeelt (zeg dat je ziek bent, want anders winnen we de zingwedstrijd niet).

Canadese kinderen zullen eerder het individu helpen, in plaats van de groep voorop te stellen (zeggen dat iemand die niet goed kan spellen, wel goed kan spellen, zodat hij toch mee kan doen met een spelwedstrijd)
Rapporteer

Wat is handels rechtvaardigheid (distributive)?

Kinderen leren over rechtvaardigheid door eerlijk te delen.
Rapporteer

De reden om te delen verandert per leeftijd. Leg uit.

5-6 jaar: strenge gelijkheid, kinderen focussen zich op het zeker weten dat iedereen evenveel krijgt

6/7: waarde, ze vinden dat iemand die hard heeft gewerkt of anders heeft gedaan op een acceptabele manier, meer moet krijgen

vanaf 8 jaar: gelijkheid en weldaan, ze kijken naar wie bijvoorbeeld minder kan en daarom minder verdient dan anderen.
Rapporteer

Hoe reageren kinderen op "orders" die ze als eerlijk en caring van bepaalde personen?

Als kinderen een "order" krijgen die ze eerlijk en caring vinden, zullen ze het opvolgen, no matter wie het heeft gezegd. Dus ook als een leeftijdgenootje met geen macht dit zegt. 

"Eerlijk snoep delen!"
Rapporteer

Als hun (schoolgaande kinderen) begrip van morele vereisten en sociale regels versterkt, wat verbetert er dan nog meer en wat houdt dat in?

Hun overtuiging van bepaalde keuzes, dus dat bijvoorbeeld haarstijl, vrienden, etc. door een individu zelf besloten mogen worden.
Rapporteer

Hoe verbetert het begrip van individuele rechten van schoolgaande kinderen?

Vanaf 6 jaar zien kinderen dat er vrijheid van meningsuiting bestaat en dat er discriminatie bestaat tegen andere personen. Ze gaan ook grenzen plaatsen aan hun eigen keuzes, bijvoorbeeld of ze wel of niet met een allochtoon kind omgaan, ze baseren deze keuze dus niet op race/colour, maar op aardigheid/eerlijkheid.

Mede hierdoor is er een verval in vooroordelen.
Rapporteer

Kinderen koppelen succes en macht met 'witte mensen' en armoede met 'zwarte mensen'. Waar komt dit door?

Dit komt niet doordat ze meningen van ouders/vrienden overnemen, want die verschillen vaak van elkaar. Het komt doordat kinderen heersende sociale houdingen overnemen van impliciete berichten in de media. 
Rapporteer

Schoolgaande kinderen krijgen te maken met ingroup favourism. Wat houdt dit in?

Blanke kinderen van 5/7 jaar kijken positever naar het eigen ras/groep dan naar anderen. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze iedereen anders bekijken, namelijk ook naar bijvoorbeeld eigenschappen. Ze bekijken mensen dan van verschillende kanten. 
Rapporteer

Wat is een verschil tussen witte en zwarte kinderen met betrekking tot ingroup/outgroup favourism?

Witte kinderen kennen goede eigenschappen toe aan hun eigen groep (ingroup favourism), terwijl zwarte kinderen dit andersom doen (outgroup favourism).
Rapporteer

Waar hangt de manier waarop kinderen naar andere rassen kijken vanaf?

- een vaste kijk op persoonlijke eigenschappen: kinderen denken dat eigenschappen vast liggen en niet te veranderen zijn. Ze zien mensen meestal als goed óf slecht.

- een heel hoge zelfwaarde: kinderen die een hoge zelfwaarde hebben, hebben sneller vooroordelen over andere mensen/groepen

- een sociale wereld waarin mensen ingedeeld zijn in groepen: hoe meer volwassenen iedereen indelen in groepen, hoe meer kinderen vooroordelen hebben
Rapporteer

Hoe kan men ervoor zorgen dat vooroordelen minder voorkomen?

Een effectieve manier om ervoor te zorgen dat vooroordelen minder voorkomen is door intergroepcontact waarin kinderen van verschillende rassen en etniciteiten een gelijke status hebben, samenwerken aan hetzelfde doel, persoonlijk vertrouwd worden met elkaar, en waarin ouders en leraren verwachten dat kinderen met elkaar samenwerken. 

Het is het beste om dit niet alleen tot school te beperken, maar ook in de buurt, sportclubs, etc.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart